Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Humanitāro zinātņu fakultāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.10.2017
Humanitāro zinātņu fakultātes ēka Visvalža ielā 4a

Adrese: Visvalža ielā 4a, Rīga, LV-1050
Kā atrast: no Centrālās stacijas uz Purvciema pusi gar dzelzceļu. Karte
Trolejbusi: Nr. 22 - pietura E.Birznieka-Upīša iela; Nr. 11,18, 23 - pietura Centrālā stacija
Tālrunis: 6703 4908
E-pasts: hzf@lu.lv
Dekāne: prof. Ilze Rūmniece
Mājas lapa: www.hzf.lu.lv

LU Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) ir izveidota 2010. gadā, apvienojoties Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātei  un Moderno valodu fakultātei. HZF ir šobrīd jaunākā LU fakultāte, bet tās sākotne meklējama jau 1919.gadā, kad līdzās no Rīgas Politehniskā institūta mantotajām dabas un tehnisko zinātņu fakultātēm Universitātē tiek dibināta Valodnieciski filozofiskā fakultāte, kuras humanitāro zinātņu potenciāls koncentrējas galvenokārt uz  baltu valodām un  latviešu valodu, literatūru, vēsturi un kultūru. Saskaņā ar fakultātes nolikumu Humanitāro zinātņu fakultātes pastāvēšanas mērķis ir LU studiju, zinātniskās un inovatīvās darbības organizēšana un veikšana valodniecībā, literatūrzinātnē, folkloristikā, antropoloģijā un mākslas (teātra) zinātnē, kā arī reģionālajās studijās un starpnozarē. Fakultātes devīze ir veikt LU misijā visnotaļ būtisku darbu – krāt un vairot dzīvei un darbam noderīgas zināšanas, kopt latviešu valodu, literatūru un kultūru, stiprināt dažādu tautu kultūru sakaru tradīcijas, to pētniecību un jaunradi. Studentu (vairāk nekā 2000) un nodarbināto docētāju un zinātniski pētniecisko darbinieku skaita ziņā HZF ir viena no lielākajām LU fakultātēm. HZF piedāvā plašu un daudzveidīgu studiju programmu klāstu dažādās humanitāro zinātņu nozarēs un  apakšnozarēs, to  realizāciju nodrošina astoņas nodaļas:  Latvistikas un baltistikas nodaļa, Anglistikas nodaļa, Āzijas studiju nodaļa,  Ģermānistikas nodaļa, Romānistikas nodaļa, Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa, Rusistikas un slāvistikas nodaļa, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa.  Studiju kvalitāti garantē programmu starptautiskā akreditācija, profesoru un citu mācībspēku augstā kvalifikācija, ievērojams skaits Eiropas universitāšu un Āzijas vieslektoru, kā arī studentu starptautiskās mobilitātes iespējas dažādās apmaiņas programmās.

Radošu fakultātes sabiedrisko dzīvi uztur studentu pašpārvalde, kura ne tikai pārstāv studentu intereses fakultātē un LU, bet arī rīko izglītojošus, izklaides un sporta pasākumus. HZF studentu pašpārvalde rosina īstenot labas ieceres, ļaujot sajust patiesu piederību gan Latvijas Universitātei, gan savai fakultātei.