Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.09.2009

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte studiju procesa organizēšanā un zinātniskajos pētījumos sadarbojas ar citām Latvijas Universitātes fakultātēm un institūtiem, piemēram, Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un matemātikas, Sociālo zinātņu, un Ekonomikas un vadības fakultāti, kā arī Bioloģijas institūtu un citām Latvijas augstskolām, piemēram, Rīgas Tehnisko universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Latvijas mērogā notiek sadarbība ar valsts iestādēm, piemēram, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā arī dažādām privātajām kompānijām, piemēram, SIA „Venteko”, SIA „Ģeokonsultants”.

Šodien studijas un zinātniskā pētniecība ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē nav iespējama bez ciešas sadarbības ar citu valstu augstskolām un speciālistiem. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte sadarbojas ar Lundas Universitāti (Zviedrija), Gēteborgas Universitāti (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija), Tartu Dzīvības Universitāti (Igaunija), Tallinas Tehnoloģiju Universitāti (Igaunija), Viļņas Universitāti (Lietuva), Helsinku Universitāti (Somija), Varšavas Universitāti (Polija), Sankt-Pēterburgas Universitāti (Krievija), un citām augstskolām.