Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Matemātikas nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.08.2015

Adrese: Zeļļu iela 25, Rīga, LV - 1002
Telefons: 67033705
Vadītājs: prof. Inese Bula, tel. 67033710
E-pasts: inese.bula@lu.lv
Mājas lapa: www.lu.lv/matematika

Matemātikas nodaļa nodrošina matemātikas akadēmiskās (bakalaura, maģistra un doktora) studiju programmas, kā arī matemātiķa-statistiķa profesionālā bakalaura studiju programmu. Matemātikas nodaļas pasniedzēji piedalās arī Vidusskolas matemātikas skolotāja apakšprogrammas realizācijā.

Nodaļas sastāvā ir 3 katedras – Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra, Matemātiskās analīzes katedra, Vispārīgās matemātikas katedra.

Zinātniskajā darbā nodaļas akadēmiskais personāls pamatā ir integrējies LU aģentūrā „Matemātikas un informātikas institūts”.