Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Datorikas fakultāte – Eiropas kvalitātes studiju programmas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.09.2017
Datorikas fakultāte atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Raiņa bulv. 19

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586
Kā atrast: pilsētas centrā, LU galvenā ēka. Karte
Tālrunis: 67034475
Dekāns: profesors Guntis Arnicāns 
Fakultātes e-pasts
: df@lu.lv
Mājas lapa: www.df.lu.lv

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte piedāvā Eiropas ekspertu atzītas (bakalaura un maģistra studiju programmām ir piešķirtas Eiropas kvalitātes zīmes Euro-Inf Quality Label) integrētas teorētiskās un praktiskās studijas ar apakšvirzienu izvēli datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, programminženierijā, informācijas sistēmās un datoru inženierijā. Jau divu gadu laikā mūsu studentiem ir iespēja saņemt savu pirmo kvalifikāciju “Programmētājs” vai “Datortīklu administrators” un paralēli turpmākām studijām uzsākt darba gaitas IT nozarē. Datorikas fakultātes pasniedzēji ir stipri gan teorētiskās zinībās, gan ir guvuši praktisko pieredzi, strādājot industrijā, savukārt DF absolventus iespējams satikt gan Latvijas lielākajos uzņēmumos, gan veiksmīgos iesacējuzņēmumos, tāpat, pateicoties labām angļu valodas zināšanām, mūsu absolventiem ir iespēja strādāt jebkurā pasaules valstī.

LU Datorikas fakultāte sadarbībā ar LU Matemātikas un informātikas institūtu sniedz augstāko akadēmisko, kā arī profesionālo izglītību, un veic pētījumus datorzinātnē un informācijas tehnoloģijās. Augstākās izglītības mērķis datorikas nozares attīstības atbalstam ir sagatavot praktiskam darbam firmās un valsts iestādēs augsti kvalificētus eksportspējīgus darbiniekus un nodrošināt datorikas nozari ar akadēmiski izglītotiem, zinātniskam darbam sagatavotiem speciālistiem.

Studijas ir organizētas pēc piramīdas principa četros līmeņos:

1. koledžas līmenis, kurā jāsagatavo programmētāji un datoru tīklu administratori ar tādu zināšanu un prasmju līmeni, kas atbilst pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartu prasībām,

2. bakalaura līmenis, kurā jāapgūst ne tikai programmēšana, bet arī projektēšana un sarežģītu programmu sistēmu izstrāde,

3. maģistra līmenis, kurā jāiemācās analizēt un projektēt lielas sistēmas, kā arī vadīt projektus,

4. doktora līmenis, kurā jāsagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās.

 

Studijas dod izglītību piecos datorikas virzienos (specializācijās):

1. Datorzinātne, studijās ietverot datorzinātnes matemātiskos pamatus, sistēmu modelēšanu un mākslīgā intelekta problēmas.

2. Informācijas tehnoloģijas, ietverot datoru tīklu un klasteru projektēšanu un ekspluatāciju, skaņas un attēlu apstrādi.

3. Informācijas sistēmas, galveno uzmanību veltot datu bāzu pārvaldības sistēmām, informācijas sistēmu projektēšanai, realizācijai un uzturēšanai.

4. Programmatūras inženierija, galveno uzmanību veltot programmēšanai un programmatūras ražošanai, ieskaitot iegultās sistēmas.

5. Datoru inženierija, kas ietver elektronisku iekārtu projektēšanu un ražošanu, ieskaitot bezvadu sensoru tīklus un robotus.

Piedalāmies arī informātikas skolotāju sagatavošanā. Augstāko izglītību jau ieguvušie var Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes administrētajā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Skolotājs”  iegūt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un vidusskolas informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja kvalifikāciju.  Vidusskolas absolventi var studēt Ķīmijas fakultātes administrētajā profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”, iegūstot bakalaura diplomu un  jebkuras divas profesionālās kvalifikācijas no šādām: bioloģijas skolotājs, dabaszinību skolotājs, fizikas skolotājs, ģeogrāfijas skolotājs, informātikas skolotājs, ķīmijas skolotājs.