Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Tradīcijas (sadarbībā ar LU Bioloģijas studentu asociāciju)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.09.2009

Bioloģijas fakultāte vienmēr ir bijusi bagāta ar tradīcijām.

Pirmsstudiju talka un „Nakts uz raga”. Šie pasākumi notiek vēl pirms studiju sākšanās, un to mērķis ir saliedēt pirmo kursu. Pēc pāris dienām, kas pavadītas uzpošot fakultāti turpmākajam mācību gadam, studenti tiek aicināti uz biologu prakses vietu Kolkā, lai kopā piedalītos dažādās stafetēs un atrakcijās. Studentu pašpārvalde šeit pastāsta par norisēm un struktūru Bioloģijas fakultātē. Neatņemama sastāvdaļa ir nakts pārgājiens, kura laikā jaunie studenti iestāda savu kursa koku jūras krastā.

Biologu nakts notiek rudens semestrī, atsākoties mācību gadam. Vecākiem fakultātes beidzējiem šis pasākums saistās ar atmiņām par laikiem, kad pirmā kursa studenti pirmajā studiju mēnesī devās nevis uz auditorijām, bet gan uz kolhoziem palīdzēt ražas novākšanā un pēdējā lauku darbu nedēļā aicināja uz iepazīšanās pasākumu vecāko kursu studentus un mācībspēkus. Kolhozu laiki beigušies, bet tradīcija saglabājusies jaunā formā kā jautrs pasākums ar studentiskām izdarībām.

Jauno studentu iesvētīšana jeb Fukšu balle (fuksene) ir pēdējais pārbaudījums pirmkursniekiem, lai kļūtu par īstiem fakultātes studentiem. Pirmkursnieki, kuri ir izturējuši pirmās ieskaites nevis pie docētājiem, bet gan pie vecāko kursu kolēģiem, parādot prasmi pārvarēt šķēršļus un orientēšanās spējas fakultātes ēkā, svinīgā ceremonijā saņem fukšu zīmogu un tiek uzņemti biologu saimē.

Mediums ir būtisks atskaites punkts, kad puse studiju ir jau aiz muguras un var sākt vērtēt fakultātē pavadīto laiku un nopietnāk padomāt par vēl atlikušo. Šo pasākumu tradicionāli rīko otrā kursa studenti.

Gada Students un Gada Pasniedzējs ir atelpas brīdis pirms studiju darbu nodošanas drudža. Tā ir īsta erudīcijas pārbaude studentu izvirzītajiem mācībspēkiem un studentiem par vairāku titulu ieguvi. Kandidātu zināšanas un mākslinieciskās spējas vērtē neatkarīga mācībspēku un studentu žūrija.

Vēl pirms vasaras sākšanās tradicionāli jūnija pirmajā nedēļas nogalē tiek rīkots fakultātes laivu brauciens „Bioairis”. Tajā pasniedzējus var iepazīt no citas puses un kopīgi nobaudīt rīta auzu putru ar kondensēto pienu.

Kā citas iemīļotas tradīcijas jāmin Ziemassvētku karnevāls un Valentīna dienas pasākums, kas bieži vien tiek rīkots kopā ar citu fakultāšu pārstāvjiem. Rudenī un pavasarī studenti kopā ar pasniedzējiem dodas talkās uz Kolku, lai sakoptu biologu prakses vietu. Periodiski fakultātē tiek organizēti filmu vakari, uz kuriem tiek aicināts ikviens students.