Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Contacts
Last Update
18.04.2017

University of Latvia 
19 Raina Blvd., Riga
LV 1586, Latvia

International Mobility Unit
19 Raina Blvd., Riga
LV 1586, Latvia
Phone: 371 67033997
Fax: 371 67225039
E-mail: ad@lu.lv 

Bank Account 
Receiver: Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669
Account: LV33TREL9150101000000
Receiving institution: Valsts kase
BIC: TRELLV22


Student Services Department

Career Centre