Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Dzīvsudraba piesārņojums savvaļas putnos Latvijā: pašreizējais stāvoklis un līdzšinējo pārmaiņu rekonstrukcija

lzp-2020/1-0005 Rita Veilande

Bioloģiski motivēti aktīvo sistēmu modeļi elektromagnētiskā laukā

lzp-2020/1-0149 Andrejs Cēbers

Zvaigžņu vēlo evolūcijas stadiju pētījumi izmantojot spektroskopijas jaunākās metodes un instrumentus

lzp-2020/1-0088 Laimons Začs

Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem

lzp-2020/1-0138 Jeļizaveta Sokolovska
Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju lzp-2020/1-0151 Gustavs Latkovskis

Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija

lzp-2020/1-0304 Artis Svece

Nanostrukturēti vairākslāņu hibrīdie pārklājumi interferometrisko un optoelektronisko sensoru veidošanai

lzp-2020/1-0200 Juris Prikulis

Kompakta 3-D magnētiskā lauka detektēšana, izmantojot Cs atomu tvaikus istabas temperatūrā

lzp-2020/1-0180 Florians Gābauers

Inovatīvi polimēru un jonu šķidrumu kompozīti nātrija polimēru akumulatoriem

lzp-2020/1-0391 Eduards Baķis

Cilvēktiesībās balstīta pieeja pacientu ar garīga rakstura traucējumiem un ierobežotu lemtspēju ārstēšanā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva

lzp-2020/1-0397 Solvita Olsena