Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Tehnoloģiju mācību jomas skolotājs* apakšprogrammas:      
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Datorikas skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Mācību priekšmeta "Datorika" saturs un didaktika vispārējā izglītībā Pieteikties PPMF 160 672,00
Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" saturs un didaktika vispārējā izglītībā   PPMF 160 bezmaksas
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:

Ginta Ramane (par dizaina un tehnoloģiju programmām)
PPMF PPIC tālākizglītības speciāliste
E-pasts: ginta.ramane@lu.lv

Inga Liepiņa (par datorikas skolotāju programmām)
PPMF PPIC tālākizglītības speciāliste
E-pasts: inga.liepina@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv