Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Mācību priekšmeta "Datorika" saturs un didaktika vispārējā izglītībā Pieteikties PPMF 160 672,00
Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" saturs un didaktika vispārējā izglītībā Pieteikties PPMF 160 748,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:

Ginta Ramane (par dizaina un tehnoloģiju programmām)
PPMF PPIC tālākizglītības speciāliste
E-pasts: ginta.ramane@lu.lv

Inga Liepiņa (par datorikas skolotāju programmām)
PPMF PPIC tālākizglītības speciāliste
E-pasts: inga.liepina@lu.lv