Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Ētiskās teorijas: filozofija skolotājiem  VFF 8 25,00
Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika* Pieteikties PPMF 240 750,00
Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika* Pieteikties PPMF 160 610,00
Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem VFF 8 25,00
Svarīgākais par Latvijas Neatkarības karu 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem  VFF 8 29,00
Svarīgākais par viduslaikiem 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem  VFF 8 25,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

VFF – Vēstures un filozofijas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ginta Ieva Bikše
LU Vēstures un filozofijas fakultātes lektore
Tel.: 25413188
E-pasts: ginta_ieva.bikse@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv