Kontaktinformācija

Uzmanību! Grupas tiek komplektētas atkarībā no saņemto pieteikumu skaita

Kontaktadrese:
Esošā izglītība (1)
Tālāk, lūdzu, norādiet tikai tos iegūtās izglītības dokumentus, kuri ir attiecināmi uz konkrēto jomu un kurus plānots norādīt sertifikātā
Esošā izglītība (2)
Esošā izglītība (3)
Darbavieta
Pabeigt pieteikšanos