Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
*Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā** FMOF 24 60,00
*Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā** FMOF 24 60,00
Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotājs ĶF 240 370,00
Varbūtību teorija un statistika vidusskolā*** Pieteikties FMOF 12 45,00
Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs  ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs (bezmaksas)  ĶF 240 bezmaksas
 

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Atbildīgie par īstenošanu:
**Maruta Avotiņa
LU FMOF lektore
Tel.: 26111479
E-pasts: maruta.avotina@lu.lv
***Māra Delesa-Vēliņa
LU FMOF pētniece
Tel.: 29662398
E-pasts: mara.velina@lu.lv

ĶF – Ķīmijas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ilze Gaile
LU ĶF sekretāre
Tel.: 26437518
E-pasts: kf@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv