Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Svarīgākais par Latvijas Neatkarības karu 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem”

Programmas mērķauditorija: vēstures un sociālo zinību skolotāji.

Anotācija:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas mērķis ir iepazīstināt vēstures un sociālo zinību skolotājus ar jaunākajiem sasniegumiem Latvijas Neatkarības kara militāri-politisku procesu un notikumu pētniecībā, lai veicinātu šo zināšanu integrēšanu skolas mācību procesā.

Uzdevumi:

1. Sekmēt izpratni par Latvijas Neatkarības kara nozīmīgākajiem notikumiem, to izpētes modernajām metodēm un raksturošanas produktīvākajiem paņēmieniem.

2. Attīstīt priekšstatus par attiecīgā laika posma būtību, nozīmi, un turpmāko ietekmi uz militāri-politiskiem procesiem Latvijā un reģionā.

3. Pilnveidot prasmi analizēt, kritizēt un apkopot informāciju no vēstures avotiem un literatūras.

Programmu īstenos pedagogi: Prof. Ēriks Jēkabsons un Mg. hist., doktora grāda pretendents Andrejs Gusačenko.

Programmas apjoms: 8 stundas

Paldies par Jūsu izrādīto interesi! Pieteikumu pieņemšana programmā ir slēgta. Sasniegts grupas maksimālais dalībnieku skaits. Ja Jūs interesē šī programma, aicinām par to informēt, rakstot e-pastu ginta_ieva.bikse@lu.lv, lai pietiekama interesentu skaita gadījumā apsvērtu atkārtotu programmas īstenošanu tuvākajā laikā.

Kontaktpersona: Vēstures un filozofijas fakultātes lektora p. i. Ginta Ieva Bikše (e-pasts: ginta_ieva.bikse@lu.lv, t. 25413188)