PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA “ĒTISKĀS TEORIJAS: FILOZOFIJA SKOLOTĀJIEM”

Programmas mērķauditorija: specializētā kursa “Filozofija” un sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji

Anotācija:

Programmas mērķis ir iepazīstināt filozofijas un sociālo zinātņu skolotājus ar to, kā ētiskās teorijas tiek interpretētas mūsdienu filozofijā un kā šīs teorijas ir iespējams izmantot skolas nodarbībās, analizējot mūsdienu ētiskās problēmas.

Uzdevumi:

  1. Sekmēt izpratni par tikumu, imperatīvās un vērtību ētikas mūsdienu interpretācijām;
  2. Pilnveidot prasmi izmantot ētiskās teorijas, lai diskutētu par mūsdienu ētiskajām problēmām;
  3. Dot pārskatu par tekstuālajiem un citiem pieejamajiem materiāliem, kurus ir iespējams izmantot, lai skaidrotu ētiskās teorijas un tās izmantotu mūsdienu aktuālo ētisko problēmu analīzē.

Programmas apjoms: 8 akadēmiskās stundas

Programmu īstenos pedagogi: Prof. Igors Šuvajevs un doc. Artis Svece

Programmas īstenošana: 2022. gada oktobris (datumi tiks precizēti rudens semestra sākumā). 

Maksa vienam programmas klausītājam: 25 EUR

Maksu par kursiem var veikt, pārskaitot naudu uz bankas kontu.

Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669
Konta Nr.:  LV10RIKO0000082414423
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda kursu dalībnieka Vārds, Uzvārds, personas kods; VFF Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Kontaktpersona: Vēstures un filozofijas fakultātes lektora p. i. Ginta Ieva Bikše (e-pasts: ginta_ieva.bikse@lu.lv, t. 25413188)

Pieteikšanās: aizpildot reģistrācijas anketu.

Pieteikties