Programmas mērķis – apgūt elektrokardiogrāfijas teorētiskos un praktiskos pamatus EKG interpretācijā, slēdzienu veidošanā un klīniskajā pielietojumā. Programmu paredzēts apgūt 40 stundās – 20 lekcijās un 20 praktiskajās nodarbībās. 
Programmu uzsākot, paredzēta iepriekšējo EKG zināšanu novērtēšana, analizējot elektrokardiogrammas praktiskajā nodarbībā. 
Lekciju un praktisko nodarbību dinamisku attiecību noteiks katras konkrētās  grupas iepriekšējās sagatavotības līmenis un kursa tēmu apguves ritms.
Papildus paredzēts pastāvīgs mājas darbs EKG interpretācijā ar sekojošu darba izvērtējumu sekojošajā nodarbībā. 
Kursa beigās ir ieskaite, kur katram programmas dalībniekam jāapraksta trīs EKG par programmā iekļautajām tēmām.

Programmas apjoms – 40 stundas

Programmas vadītāja – Silvija Hansone

Kontaktpersona – Gunta Mežakunga

Tālrunis: 26599035

e-pasta adrese: gunta.mezakunga@lu.lv

Programmas norises laiks:

12. novembris 2021. gads 17.00-20.00 MS Teams

13. novembris 2021. gads 09.00-15.00 MS Teams

26. novembris 2021. gads 17.00-20.00 MS Teams

27. novembris 2021. gads 09.00-15.00 MS Teams

3. decembris  2021. gads 17.00-20.00 MS Teams

4. decembris 2021. gads 09.00-15.00 MS Teams

10. decembris 2021. gads 17.00-20.00 MS Teams

11. decembris 2021. gads 09.00-15.00 MS Teams

Programmas norises vietaMS TEAMS

Maksa vienam klausītājam – 113.00 EUR

Maksu par kursiem var veikt, pārskaitot naudu uz bankas kontu.

Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669
Konta Nr.:  LV10RIKO0000082414423
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda kursu dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods MF Tālākizglītības centra tālākizglītības kursi  ”Elektrokardiogrāfija II

Pieteikties