Medicīna un farmācija - doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas direktors

Studijas iespējamas šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija; mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija; farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture; un farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija; farmakognozija; farmaceitiskā farmakoloģija.

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienē (PLK)

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika klātienē (NLK)

ES un EEZ pilsoņiem: 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem: PLK – 8100 EUR/gadā

Studiju vietu skaits uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī par budžeta finansējumu - 7, par personīgo finansējumu - 10

Bioloģijas doktora zinātniskais grāds, Medicīnas doktora zinātniskais grāds, Farmācijas doktora zinātniskais grāds

Iepriekšējā izglītība:

maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit