Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs.

Programmu ir paredzēts realizēt gan latviešu, gan angļu valodā, veicinot studiju vides internacionalizāciju (2020. gada rudens semestra uzņemšanā tiek piedāvātas studijas tikai latviešu valodā), daļu docējamo kursu nodrošinot Latvijas Universitātei, daļu Rīgas Tehniskajai Universitātei. “Biotehnoloģijas un bioinženierijas” studiju programma, lai gan būs akadēmiskā studiju programma, tās sniegtās teorētiskās zināšanas un praktiskās nodarbības ļaus studentiem būt labāk sagatavotiem darba tirgus prasībām biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā. Studiju programmas realizācijā iesaistīsies pasniedzēji, kas vienlaicīgi ir arī zinātniskie darbinieki gan augstskolās, gan zinātnisko institūtos, nodrošinot saisti izglītībai ar zinātni, veicot zināšanu bāzes attīstību.

Studiju programma ir licencēta 2020. gada 1. jūlijā.

 

3 gadi, 120 KP jeb 180 ECTS

ES pilsoņiem – 2400 EUR gadā; ES nepilsoņiem – 3200 EUR gadā

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī - 2

Dabaszinātņu bakalaura grāds

Uzņemšanas prasības programmai “Biotehnoloģija un bioinženierija” (programma latviešu valodā):

 1. Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 2. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
  • CE latviešu valodā
  • CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
  • CE matemātikā
  • CE bioloģijā vai CE fizikā, vai CE ķīmijā
 3. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
  • Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
  • Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vai fizikā, vai ķīmijā
  • Gada atzīme bioloģijā
  • Gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
 4. Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam bioloģijā vai dabaszinībās, matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), ķīmijā vai fizikā.

Uzņemšanas prasības programmai “Biotehnoloģija un bioinženierija” (programma angļu valodā):

 1. Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 2. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
  • CE latviešu valodā
  • CE angļu valodā
  • CE matemātikā
  • CE bioloģijā vai CE fizikā, vai CE ķīmijā
 3. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
  • Gada vidējā atzīme angļu valodā
  • Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vai fizikā, vai ķīmijā
  • Gada atzīme bioloģijā
  • Gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
 4. Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam bioloģijā vai dabaszinībās, matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), ķīmijā vai fizikā
 5. Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs:
  • vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam bioloģijā vai dabaszinībās, matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), ķīmijā vai fizikā;
  • angļu valodas prasme, ko apliecina starptautisku angļu valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 līmenim, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā.