Elektrokardiogrāfija II

Programmas mērķis – apgūt elektrokardiogrāfijas teorētiskos un praktiskos pamatus EKG interpretācijā, slēdzienu veidošanā un klīniskajā pielietojumā. Programmu paredzēts apgūt 40 stundās – 20 lekcijās un 20 praktiskajās nodarbībās.

Programmu uzsākot, paredzēta iepriekšējo EKG zināšanu novērtēšana, analizējot elektrokardiogrammas praktiskajā nodarbībā.

Lekciju un praktisko nodarbību dinamisku attiecību noteiks katras konkrētās grupas iepriekšējās sagatavotības līmenis un programmas tēmu apguves ritms.

Papildus paredzēts pastāvīgs mājas darbs EKG interpretācijā ar sekojošu darba izvērtējumu sekojošajā nodarbībā.

Programmas beigās ir ieskaite, kur katram kursantam jāapraksta trīs EKG par programmā iekļautajām tēmām.

Programmas apjoms – 40 stundas

Programmas vadītājs – Silvija Hansone

Kontaktpersona Gunta Mežakunga

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

Tālrunis: 26599035

e-pasta adrese: gvc@lu.lv

Piesakoties, lūgums norādīt arī savu specialitāti.

Programmas norises laiks:

12. februāris 2021. gads 17.00 – 20.00
13. februāris 2021. gads 09.00 – 15.00
19. februāris 2021. gads 17.00 – 20.00
20. februāris 2021. gads 09.00 – 15.00
5. marts 2021. gads 17.00 – 20.00
6. marts 2021. gads 09.00 – 15.00
12. marts 2021. gads 17.00 – 20.00
13. marts 2021. gads 09.00 – 15.00

Programmas norises vietaLU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga vai MS TEAMS

Maksa vienam klausītājam – 113.00 EUR

Maksu par kursiem var veikt pārskaitot naudu uz bankas kontu.

Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ. Nr. 90000076669
Konta Nr.:  LV10RIKO0000082414423
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Piezīme: pārskaitījumā jānorāda kursanta vārds, uzvārds, personas kods, MF Tālākizglītības centra tālākizglītības kursi – ”Elektrokardiogrāfija II”

Pieteikties

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē* SISI 64

320,00
(klausītājiem)

246,46
(studentiem)

Jogas studiju ievadprogramma SISI 64
Jogas tradīcija un prakse I SISI 64
Jogas tradīcija un prakse II SISI 64
Hatha jogas praktikums 1 SISI 64
Hatha jogas praktikums 2 SISI 64
Ievads Āzijas pētniecībā I (Tukumā)* HZF 32 160,00
Arābu valoda: pamatlīmenis I (Tukumā)* HZF 32 160,00
Arābu valoda: pamatlīmenis II (Tukumā)* HZF 32 160,00
Ķīniešu valodas sākuma kurss KI 64

609,87
(klausītājiem)

272,25
(studentiem)

Bezmaksas
(LU studentiem)

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss KI 64
Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss KI 64

 

SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Iveta Murāne
LU SISI lietvede
Tel.: 24821433
E-pasts: indija@lu.lv

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ingrīda Kleinfofa
LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte/lektore
Tel.: 23201028
E-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv

KI – centrs “Konfūcija institūts”
Atbildīgais par īstenošanu:
Pēteris Pildegovičs
LU KI direktors
Tel.: 67034366
E-pasts: konfucijs@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Izglītības iestādes bibliotekārs* SZF 64 170,00
Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās* SZF 48 150,00
Praktiskā pētniecība bibliotēkās* SZF 32 80,00
Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse* SZF 32 80,00
Inovāciju attīstīšana bibliotēkās* SZF 32 80,00
Dizaina domāšana bibliotēkās* SZF 16 50,00

 

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Finanšu datu apstrāde lēmumu pieņemšanai* BVEF VUMC 160 640,30
Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana* BVEF VUMC 80 360,00
Statistikas metodes un to pielietošana* BVEF VUMC 96 360,00
Finanšu datu apstrāde un analīze biznesa vērtības palielināšanai* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa datu analīze BVEF VUMC 80 360,00
Moderna biznesa inteliģence ar PowerBI* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings* BVEF VUMC 80 360,00
Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde* BVEF VUMC 80 360,00
Agile aplikāciju izstrāde programmēšanas valoda Java* BVEF VUMC 80 360,00
Ievads programmatūras testēšanā QT1* BVEF VUMC 80 360,00
Programmatūras testēšanas automatizācija QA2* BVEF VUMC 80 360,00
Python programmēšana modernu Web lietotņu izstrādei* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem* BVEF VUMC 80 360,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Java programmēšanas pamati* BVEF VUMC 160 512,00
Programmatūras testēšana* BVEF VUMC 160 512,00
PYTHON programmēšana moderno tīmekļa lietotņu izstrādei* BVEF VUMC 160 512,00
Agile aplikāciju izstrāde programmēšanas valoda Java* BVEF VUMC 80 360,00
Programmatūras testēšanas automatizācija QA2* BVEF VUMC 80 360,00
Python programmēšana modernu Web lietotņu izstrādei* BVEF VUMC 80 360,00
Ievads programmatūras testēšanā QT1* BVEF VUMC 80 360,00
Multimediju tehnoloģijas* BVEF VUMC 80 360,00
Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings* BVEF VUMC 80 360,00
Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Telpaugu kopšana Botāniskais dārzs 12

80,00
(klausītājiem)

66,12
(studentiem)

Izglītība praksē: izziņas modelis mutvārdu vēsturē jeb ievads dzīvesstāstu intervēšanā un vērtējuma perspektīvas FSI 8 Bezmaksas
Jogas tradīcija un prakse I SISI 64

320,00
(klausītājiem)

246,46
(studentiem)

Jogas tradīcija un prakse II SISI 64
Hatha jogas praktikums 1 SISI 64
Hatha jogas praktikums 2 SISI 64

 

Botāniskais dārzs
Atbildīgā par īstenošanu:
Līna Kriķe
LU Botāniskā dārza biroja administratore
Tel.: 67450852
E-pasts: lina.krike@lu.lv

FSI – Filozofijas un socioloģijas institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Māra Zirnīte
LU FSI pētniece
Tel.: 28385810
E-pasts: mara.zirnite@lu.lv

SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Iveta Murāne
LU SISI lietvede
Tel.: 24821433
E-pasts: indija@lu.lv

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē* BVEF VUMC 80 360,00
Organizācijas darba nodrošināšana tiešsaistē* BVEF VUMC 40 360,00
Semināru, darbnīcu un konsultāciju izstrāde un vadīšana tiešsaistē* BVEF VUMC 40 360,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova
LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034798
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Koučings – mans sabiedrotais ikdienas dzīvē* KC 8

880,00
(12 cilvēku grupai)

Radošs pašizpausmes seminārs* KC 4

510,00
(8 cilvēku grupai)

Klausīšanās māksla* KC 4

510,00
(15 cilvēku grupai)

Emocionālais intelekts* KC 4 510,00
(20  cilvēku grupai)
Konflikti. To risināšana* KC 4
Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem* KC 3

340,00
(20  cilvēku grupai)

Mērķu seminārs ar krāsainajām smiltīm* KC 2

250,00
(10 cilvēku grupai)

Laika plānošana* KC 2 250,00
(20 cilvēku grupai)
Mans bērns karjeras izvēles priekšā* KC 2
Karjeras izvēle* KC 80 min.

165,00
(20 cilvēku grupai)

 

KC – Karjeras centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Siliņa
LU KC karjeras konsultante
Tel.: 67034410
E-pasts: dace.silina@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Praktiskā projektu vadība* BVEF VUMC 161 640,30
IT projektu vadība* BVEF VUMC 160 640,30
Agile projektu vadība* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadība pēc PMI standarta* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadīšanas metodes* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa projektu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Programmu un portfeļu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings* BVEF VUMC 80 360,00
Multimediju tehnoloģijas* BVEF VUMC 80 360,00
Personīgā zīmola veidošana: Mērķtiecīga un jēgpilna komunikācija ar sabiedrību* BVEF VUMC 12 598,95
Mediju komunikācija un publiskā runa* BVEF VUMC 12 598,95
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova
LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034798
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse Pieteikties PPMF 160

240,00
(LU darbiniekiem)

320,00
(citu augstskolu darbiniekiem)

Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem* KC 3

340,00
(20 cilvēku grupai)

Praktiskā projektu vadība* BVEF VUMC 161 640,30
IT projektu vadība* BVEF VUMC 160 640,30
Agile projektu vadība* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadība pēc PMI standarta* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadīšanas metodes* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa projektu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Programmu un portfeļu vadīšana * BVEF VUMC 80 360,00
Personīgā zīmola veidošana: Mērķtiecīga un jēgpilna komunikācija ar sabiedrību* BVEF VUMC 12 598,95
Mediju komunikācija un publiskā runa* BVEF VUMC 12 598,95
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu datu apstrāde un analīze biznesa vērtības palielināšanai* BVEF VUMC 80 360,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00

 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

KC – Karjeras centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Siliņa
LU KC karjeras konsultante
Tel.: 67034410
E-pasts: dace.silina@lu.lv

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova
LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034798
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Tūrisma gidu tālākizglītības programma:* HZF 176 1430,00
1. Gidprasmības pamati* HZF 32 260,00
2. Rīgas toponīmikas kultūras avoti* HZF 32 260,00
3. Rīgas ielu semiotika* HZF 32 260,00
4. Rīgas urbānā mitoloģija* HZF 16 130,00
5. Vācbaltiešu literatūra Latvijā* HZF 32 260,00
6. Runas prasme: teorija un prakse* HZF 32 260,00

 

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgais par īstenošanu:
Ingus Barovskis
LU HZF pētnieks
Tel.: 28695642
E-pasts: ingus.barovskis@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Biznesa projektu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Dizaina domāšana uzņēmējiem BVEF VUMC 80 360,00
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai* BVEF VUMC 80 360,00
Komandas darba vadīšanas ABC* BVEF VUMC 80 360,00
Produkta veidošana un pārdošana* BVEF VUMC 80 360,00
Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā* BVEF VUMC 80 360,00
Praktiskā projektu vadība* BVEF VUMC 161 640,30
IT projektu vadība* BVEF VUMC 160 640,30
Agile projektu vadība* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadība pēc PMI standarta* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadīšanas metodes* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu datu apstrāde lēmumu pieņemšanai* BVEF VUMC 160 640,30
Programmu un portfeļu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaitē* BVEF VUMC 80 360,00
Organizācijas darba nodrošināšana tiešsaistē* BVEF VUMC 40 360,00
Semināru, darbnīcu un konsultāciju izstrāde un vadīšana tiešsaitē* BVEF VUMC 40 360,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
*Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Ķīniešu valodas sākuma kurss KI 64

609,87
(klausītājiem)

272,25
(studentiem)

Bezmaksas
(LU studentiem)

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss KI 64
Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss KI 64
*Spāņu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Latviešu valoda A1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Krievu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija A1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija A2. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija B1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija B2. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Krievu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija A1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
* Angļu valodas gramatika un komunikācija A2. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija B1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija B2. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Portugāļu valoda iesācējiem I** HZF 32 200,00
*Arābu valoda: pamatlīmenis I (Tukumā)*** HZF 32 160,00
*Arābu valoda: pamatlīmenis II (Tukumā)*** HZF 32 160,00

 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

KI – centrs “Konfūcija institūts”
Atbildīgais par īstenošanu:
Pēteris Pildegovičs
LU KI direktors
Tel.: 67034366
E-pasts: konfucijs@lu.lv

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgie par īstenošanu:
**Margarita Spirida
LU HZF Lietišķās valodniecības centra lietvede
Tel.: 67034917
E-pasts: margarita.spirida@lu.lv
***Ingrīda Kleinfofa
LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte/lektore
Tel.: 23201028
E-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Kursi redzes aprūpes speciālistiem:

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Redzes funkciju novērtēšanas metodes FMOF 32 300,00
Presbiopijas korekcija FMOF 32 300,00
Redzes korekcija ar kontaktlēcām FMOF 32 300,00
Akomodācijas un verģences darbības traucējumi FMOF 32 300,00

 

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Aija Tolstoja
LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas koordinētāja
Tel.: 67033940
E-pasts: aija.tolstoja@lu.lv

 

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv