Āzijas studijas - bakalaura studiju programma

Mūsdienās studēt vienu no Āzijas valodām un kultūrām nozīmē piederēt nākotnes pasaulei. Šodien visātrāk augošās ekonomikas atrodas Āzijas kontinenta Klusā okeāna piekrastē. Tās ir Ķīna, Japāna, Koreja, Indonēzija, Singapūra, Malaizija u.c. valstis.

Austrumu valodu studijas nav iespējamas bez attiecīgā reģiona vēstures un kultūras zināšanām. Taču Ausrumu puslodes cilvēki domā pavisam atšķirīgi, un, lai šo domāšanu izprastu, ir vajadzīga attiecīga izglītība. Ne velti Austrumu valodu tulkus sauc īpašā vārdā – par “dragomaniem”. Iemesls vienkāršs – viņi tulko jēdzienos: no austrumu jēdzieniem uz Eiropas jēdzieniem, un otrādi.

Bakalaura programmā liels uzsvars ir uz valodas mācīšanu un ar izvēlēto valodu saistītās kultūras izpēti. Valodas apguvi sekmē programmā iesaistītie ārzemju mācībspēki, kuri māca savu dzimto valodu.

Āzijas studiju BSP veido trīs apakšprogrammas:

  • Tuvo Austrumu studijas: arābu valoda un Tuvo Austrumu reģiona studijas;
  • Sinoloģija: ķīniešu vai korejiešu valoda un Austrumāzijas reģiona studijas;
  • Japānas studijas: japāņu valoda un Japānas studijas.
     

Programmas direktors

Ieskats programmā īstenotajos kursos:

Filozofijas pamati; Ievads antropoloģijā; Ievads valodniecībā; Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā; Arābu civilizācijas vēsture; Ķīnas civilizācija un vēsture; Japānas kultūras un civilizācijas vēsture; Dienvidu un Dienvidaustrumāzijas kultūrvēsture; Ķīnas senlaiku vēsture; Āzijas literatūra un kultūra; Ķīnas tradicionālā filozofija; Japānas sabiedrība; Japāņu, arābu, turku un korejiešu valoda un to literatūra u.c.

Sadarbības projektu un Erasmus programmas ietvaros ir iespēja daļu programmas apgūt citās universitātēs, piedalīties Erasmus+ un studiju apmaiņas programmās ar Japānas, Ķīnas, Dienvidkorejas un citām universitātēm. Āzijas studiju BSP studentiem ir iespēja pieteikties mācību stipendijām Japānas, ĶTR, Taivānas, Dienvidkorejas, Turcijas, Apvieno Arābu Emirātos u.c.

Programma dod plaša spektra pamatzināšanas vairākās jomās un sniedz absolventiem dažādas iespējas nākotnes karjeras izveidei. Vai tā būtu tulka, konsultanta, uzņēmēja, vai kāda no ierēdņa profesijām LR ārlietu vai kultūras un izglītības sektoros – izvēle un iespējas ir jūsu pašu rokās!

Sintija Lejniece, Apvienotu Arābu Emirātu vēstniecības Rīgā politiskā padomniece

No 2008. līdz 2012. gadam Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju BSP arābu modulī padziļināti apguvu arābu valodu, kultūru, literatūru un vēsturi. Studiju laikā devos arī studentu apmaiņas braucienā uz Kairu Ēğiptē. Turpināju studēt maģistrantūrā Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē. Iegūtās zināšanas bakalaura un maģistra studiju programmās izmantoju darbā LR Ārlietu ministrijā un pašlaik Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecībā Rīgā. Šobrīd darbs ir tieši saistīts ar apgūto studiju laikos – gan ar arābu valodu un kultūru, gan diplomātijas iemaņām.

Pilna laika klātiene - 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa gadā Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2200EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 2880EUR/gadā. 2021. gada rudens semestrī maksas vietas - Tuvo Austrumu studijas - 25; Sinoloģija - 50; Japānas studijas - 25.
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī budžeta vietas - 22: Tuvo Austrumu studijas - 10; Sinoloģija - 8; Japānas studijas - 4
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Āzijas studijās

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (japāņu, korejiešu, ķīniešu valoda, Tuvo Austrumu valodas) 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā. LU un tās sadarbības partneru organizēto Āzijas valodu runas konkursu augstākā līmeņa (ja konkurss iedalīts līmeņos) 1. – 3. vietas ieguvējiem 2022. un 2023. gadā;

Papildu punkti: personas, kuras LU apguvušas programmu "Ievads Āzijas pētniecībā I" 2022. un 2023. gadā, papildus iegūst 20 punktus.

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: Tuvo Austrumu studiju (arābu valoda); sinoloģijas (ķīniešu valoda vai korejiešu valoda) un Japānas studiju. Piesakoties studijām, jānorāda apakšprogramma. Konkursa rezultāti tiek noteikti apakšprogrammās.

Studiju programmas metodiķe Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv