Skolotājs - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (filiālēs)