E-biznesa vadība

Language of instruction: Latvian

Studiju programma sagatavo speciālistus ar zināšanām un prasmēm informācijas tehnoloģijās, uzņēmumu organizācijā un vadībā. Studiju programmas absolventiem jābūt spējīgiem veidot tādus modernus, nelielus uzņēmumus, kuri var darboties gan Latvijā, gan Eiropā un globālajā tirgū, izmantojot inovatīvas tīmekļa tehnoloģijas. Programma dod iespēju strādāt ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, apgūt modernu profesiju, saņemt profesionālo bakalaura grādu elektroniskajā biznesā ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā un iegūt ļoti labas iespējas jau studiju pēdējos kursos atrast stabilu un labi atalgotu darbu.

  • 1. gads – tīmekļa vietņu veidošana, datubāzes, operētājsistēmas, ekonomika, matemātika u. c.;
  • 2. gads – animācija, multimediji, vadības teorija, tirgvedība, reklāma tīmeklī u. c.;
  • 3. gads – datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas, informācijas sistēmas, to projektēšana, saimnieciskās tiesības u. c.;
  • 4. gads – projektu vadīšana, modernās tehnoloģijas, krājumu vadīšana, prakse, diplomdarbs u. c.

Programmā ir paredzētas divas mācību prakses: "Informācijas sistēmu vide" un "E-biznesa informācijas sistēmas". Prakšu laikā studenti iepazīstas ar informācijas sistēmu vidi un ar kādu no uzņēmumā izmantotajām sistēmām un pēc tam diplomdarbā piedāvā priekšlikumus tās pilnveidošanai. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs. Programmas studenti parasti dodas praksē uz informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem vai lielu uzņēmumu informācijas tehnoloģiju daļām.

Studiju programmas absolventi veido savus uzņēmumus vai kļūst par vadošajiem uzņēmumu darbiniekiem. Absolventi ir e-komercijas vadītāji un speciālisti, sistēmu vai biznesa analītiķi, informācijas tehnoloģiju konsultanti, datorspeciālisti, sistēmu projektētāji un projektu vadītāji, tīmekļa programmētāji, tīkla un datubāzes administratori.

4 gadi – studijas darbdienās (PLK - pilna laika klātiene) 4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK - nepilna laika klātiene)
ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) – 2200 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2420 € gadā; ES un EEZ pilsoņiem NLK (nepilna laika klātiene) – 1700 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 1870 € gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 5 budžeta vietas
profesionālais bakalaura grāds e-biznesa vadībā un e-biznesa vadītāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034962, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv