Reglaments un pieteikuma forma 2020./2021. ak.g.

LU Futbola līgas komandas pieteikuma formu var lejupielādēt spiežot uz virsraksta REGLAMENTS UN PIETEIKUMA FORMA. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 5. oktobrim. 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Izveidot stabilu un tradīcijām bagātu Latvijas Universitātes (LU) iekšējo minifutbola čempionātu.

1.2. Popularizēt futbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, ar pārliecību, ka futbols ir visiecienītākā sporta spēle, kura ir viegli pieejama un spēlējama jebkurā vietā un laikā.

1.3. Noskaidrot spēcīgāko LU Futbola līgas komandu.

1.4. Atlasīt LU telpu futbola un minifutbola komandas kandidātus.

1.5. Uzsvērt godīgas spēles principu (Fair play).

1.6. Veidot sportiski pozitīvu un draudzīgu futbola vidi.

1.7. Pievērst uzmanību veselīgam dzīvesveidam un atteikties no kaitīgiem ieradumiem.

2. Vadība

2.1.  LU Futbola līgu organizē Latvijas Universitātes Sporta servisa centrs.

2.2.  Par sacensību norisi atbilstoši LU Futbola līgas reglamentam atbild LU Futbola līgas vadība.

2.3.  LU Futbola līgas vadība atbild par:

2.3.1. komandu pieteikumiem un to izmaiņām;

2.3.2. sacensību kalendāru un tā izmaiņām;

2.3.3. rezultātu apkopošanu un publicēšanu;

2.3.4. laukumu gatavību pilnvērtīgu spēļu norisei atbilstoši reglamentam un spēļu kalendāram;

2.3.5. inventāru - futbolam atbilstošām bumbām, atšķirīgu krāsu vestītēm, pirmo medicīnisko palīdzību;

2.3.6. tiesnešu norīkošanu uz spēlēm.

2.4.  Par protestu, disciplināro jautājumu un konfliktsituāciju risināšanu atbild LU Futbola līgas vadība un Disciplinārā komisija (DK).

2.5. Par izmaiņām reglamentā, izņēmuma gadījumiem un rīcību neparedzētās situācijās lemj LU Futbola līgas vadība un DK.

3. Sacensību vieta un laiks

3.1. Visas LU Futbola līgas spēles norisinās Olimpiskajā sporta centrā, LU futbola zālē, Grostonas ielā 6b.

3.2. LU Futbola līga notiek astoņu mēnešu garumā – Oktobris, Novembris, Decembris, Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis, Maijs.

3.3. LU Futbola līgas spēļu kalendārs tiek apstiprināts pēc LU Futbola līgas vadības un komandu pārstāvju sanāksmes.

3.4. Pēc spēļu kalendāra apstiprināšanas, pamatotos izņēmuma gadījumos spēles var tikt samainītas vietām komandu pārstāvjiem laicīgi, vismaz vienu nedēļu iepriekš vienojoties un saskaņojot ar LU Futbola līgas vadību.

4. Dalībnieki un pieteikšanās

4.1. Futbola līgas čempionātā var piedalīties visi Latvijas Universitātes klātienes vai neklātienes studenti, mācībspēki, administrācijas darbinieki un absolventi.

4.2. Komandas jāreģistrē līdz 2020. gada 5. oktobrim, nosūtot komandas pieteikumu elektroniski uz e-pastu m.vilkaplaters@gmail.com

4.3.  Komandu nosaukumi nedrīkst būt nepiedienīgi, rasu, tautu vai reliģiju noniecinoši.

4.4. Katras komandas pārstāvim (kapteinim, menedžerim, trenerim) jāiesniedz komandas pieteikums ar minimums 10 (desmit), bet maksimums 15 (piecpadsmit) spēlētājiem.

4.5. Visi LU Futbola līgas spēlētāji uzņemas atbildību par savu veselību.

4.6. Komandu pārstāvji atbild par sniegto datu pareizību.

4.7. Komandas pārstāvis paraksta izdrukātu komandas pieteikumu pirms pirmās sezonas spēles.

4.8. Papildus spēlētāju sezonas laikā var pieteikt, veicot visu reģistrēšanās procesu, iesniedzot labotu komandas pieteikumu pirms konkrētās spēles.

4.9. Komandas pietiekumi paliek atvērti sezonas gaitā un var tikt papildināti.

4.10. Sezonas laikā spēlētājs drīkst mainīt komandu vienu reizi, ziņojot to līgas vadībai.

4.11. Katram spēlētājam pirms pirmās sezonas spēles jāuzrāda tiesnesim derīga Latvijas Universitātes studenta apliecība vai oficiāls pierādījums atbilstībai reglamenta 4.1. punktam.

4.12. Komandu pārstāvji atbild par komandas visu dalībnieku iepazīstināšanu ar LU Futbola līgas reglamentu un LU Futbola līgas vadības lēmumiem.

5. Sacensību kārtība

5.1. LU Futbola līgas spēles tiek rīkotas atbilstoši FIFA minifutbola noteikumiem un izmaiņām, ko nosaka LU Futbola līgas reglaments.

5.2. Komandas sacenšas vienādos sastāvos 6 pret 6 (5 laukuma spēlētāji + 1 vārtsargs), bet 6 spēlētāji var būt rezervē.

5.3. Spēles laikā ir atļauts neierobežots spēlētāju maiņu skaits.

5.4. Spēles ilgums ir 2 x 20 min, bez laika apturēšanas.

5.5. Starp puslaikiem ir 2-5 minūšu pauze.

5.6. Katrā puslaikā katrai no komandām ir tiesības ņemt vienas minūtes pārtraukumu.

5.7. Laukuma izmērs ir 45 m (garums) x 25 m (platums).

5.8. Vārti – 2m x 3m.

5.9.  Soda laukums atrodas 7 m rādiusā no vārtu centra.

5.10.  Spēļu norisi vada LFF nozīmēts, licencēts tiesnesis.

5.11. Komandu pārstāvjiem  laicīgi pirms katras spēles jāaizpilda spēles protokols, kas jāsaņem no spēles tiesneša.

5.12. Komandu pārstāvjiem pēc katras spēles jāpārbauda protokola datu pareizība un tas jāparaksta.

5.13. Pēc dalībnieku skaita līgas vadība nosaka izspēles kārtību, dalot sacensības vienas grupas, divu grupu vai divu posmu ietvaros.

6. Soda sankcijas un aizliegumi

6.1. Par neētisku un nesportisku rīcību spēlētājam tiek parādīta sarkanā kartiņa. No laukuma noraidītais spēlētājs laukumā neatgriežas, komanda aizvada 5 minūtes mazākumā, un LU Futbola līgas vadība un DK izskata attiecīgā spēlētāja un komandas turpmāko līdzdalību sacensībās.

6.2. Par lamāšanos un verbālu citu aizskaršanu spēlētāji var tikt diskvalificēti uz vienu vai vairākām spēlēm.

6.3. Par kaušanos iesaistītie spēlētāji un viņu komandas var tikt diskvalificētas uz visu sezonu vai neierobežotu laiku.

6.4. Tehniskais zaudējums 0:5 tiek piešķirts, ja:

6.4.1. komanda nav ieradusies uz spēli, vai kavē spēles sākumu ilgāk par 5 minūtēm;

6.4.2. uz spēli ierodas trīs vai mazāk spēlētāji, ieskaitot vārtsargu;

6.4.3. komanda nav ievērojusi reglamenta prasības attiecībā uz komandas pieteikuma vai protokola noformēšanu.

6.5. Komanda no turnīra tiek izslēgta, ja:

6.5.1. tajā spēlē citas augstskolas students vai spēlētāji, kas neatbilst 4.1. punktam;

6.5.2. ir divi tehniskie zaudējumi pēc kārtas;

6.5.3. ir vairāk par trīs tehniskajiem zaudējumiem sezonas laikā;

6.5.4. komanda atsakās ievērot LU Futbola līgas noteikumus;

6.5.5. komanda apzināti sniedz nepareizus datus, vilto dokumentus vai krāpjas;

6.5.6. komanda provocē nekārtības, kurina naidu, fiziski aizskar citu komandu spēlētājus vai tiesnesi.

6.6. Spēlē nevar piedalīties spēlētājs, kurš:

6.6.1. nevar uzrādīt derīgu Latvijas Universitātes studenta apliecību vai oficiālu pierādījumu atbilstībai reglamenta 4.1. punktam pirms savas pirmās sezonas spēles;

6.6.2. nevar uzrādīt LU sporta reģistrācijas maksājuma uzdevumu pirms savas pirmās sezonas spēles;

6.6.3. nav ierakstīts komandas pieteikumā vai spēles protokolā.

6.7.  LU Futbola līgas norises teritorijā aizliegts:

6.7.1. lietot alkoholiskos dzērienus vai atrasties alkohola reibumā;

6.7.2. lietot jebkādas apreibinošās vielas vai atrasties to reibumā;

6.7.3. smēķēt;

6.7.4. Nepiedienīgi uzvesties, aizskart vai apvainot spēlētājus, tiesnesi vai skatītājus.

7. Spēlētāju formas tērps

7.1. Visiem vienas komandas spēlētājiem jāspēlē vienādos formas tērpos, līdzīgas krāsas krekliņos vai vienas krāsas vestītēs, kurus ir iespēja saņemt pie tiesneša pirms spēles.

7.2. Komanda „laukuma saimnieks” pirmā nosaka formas tērpa krāsu, kādā tā piedalīsies attiecīgajā spēlē. Ja abu komandu tērpu krāsa sakrīt, tad „viesu” komandai sacensībās jāpiedalās ar atšķirīgas krāsas vestītēm, ko izsniedz tiesnesis.

7.3. Spēlētājiem jāizmanto futbola apavi. Ir atļauts izmantot apavus, kuri paredzēti citiem sporta veidiem, ja vien tie nav traumatiski pret citiem spēlētājiem un nebojā laukuma segumu.

7.4. Aizliegts izmantot apavus ar dzelzs radzēm.

7.5. Gadījumā, ja spēlētājs izmanto kājsargus (vēlams), tiem jābūt pilnībā nosegtiem ar getrām.

8. Tiesneši

8.1. Sacensības apkalpo LFF nozīmēti, licenzēti tiesneši.

8.2. Katru spēli tiesā viens tiesnesis.

8.3. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņām uz nozīmēto spēli nepieņem un tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji, ne LU Futbola līgas vadība.

8.4. Protestus un iebildumus par tiesneša darbību jāiesniedz rakstiski 24 stundu laikā pēc konkrētās spēles LU Futbola līgas vadībai.

9. Uzvarētāju noteikšana

9.1.  Uzvara tiek vērtēta ar 3 punktiem, neizšķirts ar 1, bet zaudējums - ar 0 punktiem.

9.2.  Komanda, kura ieguvusi lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu tabulā.

9.3. Ja punktu skaits divām vai vairāk komandām ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir:

9.3.1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu skaits);

9.3.2. Labāka gūto un zaudētu vārtu starpība visās spēlēs;

9.3.2. Vairāk gūto vārtu visās spēlēs;

9.3.3. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

9.3.4. Veiksme izlozē.

10. Rezultatīvākā spēlētāja noteikšana

10.1. Spēlētājs, kurš guvis vairāk vārtus visās spēlēs, ieņem augstāku vietu tabulā.

10.2. Ja vārtu skaits diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst spēlētājs, kurš ir komandā ar augstāku vietu kopvērtējuma tabulā.

10.3. Ja vārtu skaits diviem vai vairāk vienas komandas spēlētājiem ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst spēlētājs, kurš ir komandas pieteikumā ar augstāku kārtas numuru (augstākais ir 1.).

11. Apbalvošana

11.1. LU Futbola līgas kopvērtējuma pirmās trīs komandas saņem attiecīgās vietas kausu.

11.2. LU Futbola līgas kopvērtējuma pirmo trīs komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar attiecīgo vietu medaļām.

11.3. Individuālo apbalvojumu saņem rezultatīvākais spēlētājs un labākais vārtsargs.

11.4. Katra mēneša labākais spēlētājs, kuru nosaka turnīra organizātors, saņem individuālu apbalvojumu.

12. Finansiālie noteikumi

12.1. LU Futbola līgas spēlētājiem ir jāreģistrējas LU sportam, veicot noteikto līdzdalības maksājumu.

12.2. Katram spēlētājam pirms savas pirmās sezonas spēles jāuzrāda tiesnesim izpildīts LU sporta reģistrācijas maksājuma uzdevums un jāsaņem uzlīme uz studenta apliecības vai tiesneša apstiprinājums dalībai spēlē.

13. Kontakti

13.1. LU SSC Futbola nodaļas vadītājs: girts.mihelsons@lu.lv, 29502211.

13.2. Jautājumi par pieteikumiem un kalendāru: m.vilkaplaters@gmail.com, 27824525.