ValoT279 : Vieglā valoda sociālai iekļaušanai

Lekcijas 'Iekļaujoša sabiedrība un informācijas pieejamība' 1.daļa

Lekcijas 'Iekļaujoša sabiedrība un informācijas pieejamība' 2.daļa

Lekcijas 'Iekļaujoša sabiedrība un informācijas pieejamība' 3.daļa

Lekcijas 'Vieglā valoda: starptautiskā pieredze un labā prakse' 1.daļa

Lekcijas 'Vieglā valoda: starptautiskā pieredze un labā prakse' 2.daļa

Lekcijas 'Vieglā valoda: starptautiskā pieredze un labā prakse' 3.daļa

Lekcijas 'Vieglā valoda: Latvijas konteksts' 1.daļa

Lekcijas 'Vieglā valoda: Latvijas konteksts' 2.  daļa

Lekcija 'Tekstualitātes pamatprincipi vieglajā valodā'

Lekcijas 'Vieglās valodas pamatprincipi mērķgrupai ar īslaicīgi ierobežotu lasītprasmi' 1.daļa

Lekcijas 'Vieglās valodas pamatprincipi mērķgrupai ar īslaicīgi ierobežotu lasītprasmi' 2.daļa

Lekcijas 'Vieglās valodas pamatprincipi mērķgrupai ar īslaicīgi ierobežotu lasītprasmi' 3.daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana leksiskajā līmenī' 1. daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana leksiskajā līmenī' 2. daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana leksikas līmenī' 3. daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana leksikas līmenī' 4. daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana sintakses līmenī' 1. daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana sintakses līmenī' 2. daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana sintakses līmenī' 3. daļa

Lekcijas 'Kognitīvās slodzes samazināšana sintakses līmenī' 4. daļa

Lekcijas 'Vizuālā modalitāte: satura dizaina ietekme uz teksta lasāmību' 1.daļa

Lekcijas 'Vizuālā modalitāte: satura dizaina ietekme uz teksta lasāmību' 2.daļa

Lekcijas 'Izvērtēšanas process' 1. daļa

Lekcijas 'Izvērtēšanas process' 2. daļa