Projekts “Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” izsludina pieteikšanos uz rakstnieku un tulkotāju konkursu “Viegli lasīt”. Pēc konkursa laureātu darbus publicēs projekta tīmekļvietnē. Ja konkursa norises laikā tiks atrasta iespēja piesaistīt papildu finansējumu, laureātu darbus publicēs arī drukātā veidā. Pieteikties konkursam un iesūtīt oriģināldarbus vai tulkojumus iespējams līdz 2022. gada 19. jūnijam.

Lai veicinātu iekļaujošu sabiedrību, vairākās Eiropas valstīs rakstnieki kļūst par vieglās valodas sūtņiem. Arī Latvijā organizētais rakstnieku un tulkotāju konkurss “Viegli lasīt” ir radīts ar mērķi – popularizēt vieglo latviešu valodu un lietot to. Uzvarētāju darbi saņems Latviešu valodas aģentūras un Vieglās valodas aģentūras nodrošinātas balvas un apmaksātu publicitāti projektā "Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai".

Lai piedalītos konkursā, interesentiem jāaizpilda pieteikuma forma ŠEIT. Darbus iespējams iesniegt līdz 2022. gada 19. jūnijam, nosūtot uz e-pastu perlsivvkonkurss@gmail.com.

Ar konkursa noteikumiem iespējams iepazīties konkursa nolikumā (ŠEIT).

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2022. gada 15. augustā konkursa organizētāju tīmekļvietnēs.

Konkursa sadarbības partneri: Latviešu valodas aģentūra, Apgāds Zvaigzne ABC, ​​RŪPJU BĒRNS, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Velku biedrība, ZELDA

Par konkursu “Viegli lasīt”

Konkurss “Viegli lasīt” ir EARSMUS+ “Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” Nr. 2020-1-LV01-KA204-077527 projekta sociālā iniciatīva. EARSMUS+ projekts savu darbību sāka 2020. gadā. Projektā tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām ar mērķi pievērst uzmanību vieglajai valodai un veicināt lasīšanas paradumu veidošanos vieglās valodas mērķgrupās.

Projektā tika publicēta Vieglā valoda. Rokasgrāmata