Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Medicīnas fakultātē uz Ķirurģijas katedras vadītāja amata vietu.

Amata vietas pretendentiem/-ēm līdz 2021. gada 25. novembrim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), katedras darbības novērtējums un katedras attīstības un turpmākās vadības programma 2021.–2027. gadam.

Katedras vadītāja atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2. punktu