LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr.90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amata vietām uz PROFESORA amata vietām

Ekonomika un uzņēmējdarbība      Latvijas tautsaimniecība                     1 vieta (darba uzdevumi)

Valodniecība un literatūrzinātne     ģermāņu valodniecība                         1 vieta (darba uzdevumi)

                                                            romāņu valodniecība                           1 vieta (darba uzdevumi)

                                                            lietišķā valodniecība                           1 vieta (darba uzdevumi)

Ķīmija                                                            fizikālā ķīmija                            1 vieta (darba uzdevumi)

Filozofija, ētika un reliģija               sistemātiskā teoloģija                          1 vieta (darba uzdevumi)

                                                            praktiskā teoloģija                               1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 15.30 eur/h

 

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām

Ekonomika un uzņēmējdarbība          uzņēmējdarbības vadība                        1 vieta ( darba uzdevumi)

Tiesību zinātne                                    starptautiskās tiesības                           1 vieta (darba uzdevumi)

Valodniecība un literatūrzinātne        baltu valodniecība                                1 vieta (darba uzdevumi)

                                                            vispārīgā valodniecība                          1 vieta ( darba uzdevumi

Ķīmija                                                 neorganiskā ķīmija                               1 vieta ( darba uzdevumi)

                                                            organiskā ķīmija                                   1 vieta ( darba uzdevumi

                                                            analītiskā ķīmija                                   1 vieta (darba uzdevumi)

                                                            fizikālā ķīmija                                      1 vieta ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 12,25 eur/h

 

uz pārējo akadēmisko amatu vietām

BIOLOĢIJAS  FAKULTĀTE

Vadošais pētnieks                     ģenētika                                                           1 vieta (darba uzdevumi)

Pētnieks                                   augu biotehnoloģija                                          1 vieta ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 75 līdz 2201 EUR mēnesī (bruto)

BOTĀNISKAIS DĀRZS

Zinātniskais asistents                augu fizioloģija                                                3 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3)

Darba samaksa no 496 līdz 601 EUR mēnesī (bruto)

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

Lektors                                    matemātika                                                      1 vieta ( darba uzdevumi)

Vadošais pētnieks                     matemātika                                                      1 vieta ( darba uzdevumi)

Pētnieks                                   medicīniskā fizika                                            1 vieta ( darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                matemātika                                                      1 vieta ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 300 līdz 800 EUR mēnesī (bruto)

HUMANITĀRO  ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Docents                                   valodniecība un literatūrzinātne                         2 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Lektors                                    valodniecība un literatūrzinātne                         2 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Vadošais pētnieks                     valodniecība un literatūrzinātne                         6 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2darba uzdevumi3, darba uzdevumi4, darba uzdevumi5, darba uzdevumi6)

Vadošais pētnieks                     mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra               1 vieta ( darba uzdevumi)

Pētnieks                                   valodniecība un literatūrzinātne                         8 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3, darba uzdevumi4, darba uzdevumi5, darba uzdevumi6, darba uzdevumi7, darba uzdevumi8)

Pētnieks                                   sociālā antropoloģija                                         6 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3, darba uzdevumi4, darba uzdevumi5, darba uzdevumi6)

Zinātniskais asistents                sociālā antropoloģija                                         1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 125 līdz 1530 EUR mēnesī (bruto)

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

Lektors                                    tiesību teorija                                                    2 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Lektors                                    krimināltiesības                                                1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa 7.85 eur/h

ĶĪMIJAS  FAKULTĀTE

Docents                                   ķīmija                                                              2 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Lektors                                    e-studiju tehnoloģijas un pārvaldība                   1 vieta (darba uzdevumi)

Vadošais pētnieks                     ķīmija                                                              1 vieta (darba uzdevumi)

Pētnieks                                   ķīmija                                                              2 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Zinātniskais asistents                ķīmija                                                              3 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3)

Darba samaksa no 195 līdz 950 EUR mēnesī (bruto)

MEDICĪNAS FAKULTĀTE

Docents                                   klīniskā medicīna                                             2 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2

Lektors                                    klīniskā medicīna                                             1 vieta ( darba uzdevumi)

Vadošais pētnieks                     klīniskā medicīna                                             1 vieta ( darba uzdevumi)

Vadošais pētnieks                     medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija     3 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3)

Pētnieks (Dr.)                           veselības un sporta zinātnes                              1 vieta ( darba uzdevumi)

Pētnieks (Dr.)                           medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija     2 vietas ( darba uzdevumi1darba uzdevumi2)

Pētnieks (Dr.)                           klīniskā medicīna                                             1 vieta ( darba uzdevumi)

Pētnieks                                   medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija     1 vieta ( darba uzdevumi)

Pētnieks                                   klīniskā medicīna                                             1 vieta ( darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija     1 vieta  ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 430 līdz 1880 EUR mēnesī (bruto)

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Vadošais pētnieks                     ekonomika un uzņēmējdarbība                          1 vieta ( darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                ekonomika un uzņēmējdarbība                          1 vieta ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 360 līdz 2000 EUR mēnesī (bruto)

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

SOCIĀLO UN POLITISKO PĒTĪJUMU INSTITŪTS

Vadošais pētnieks                     starptautiskā politika                                         1 vieta ( darba uzdevumi)

Vadošais pētnieks                     komunikācijas teorija                                        1 vieta ( darba uzdevumi)

Vadošais pētnieks                     lietišķā socioloģija                                            1 vieta (darba uzdevumi)

Pētnieks (Dr.)                           komunikācijas teorija                                        1 vieta (darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                komunikācijas teorija                                        5 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3, darba uzdevumi4, darba uzdevumi5)

Zinātniskais asistents                lauku socioloģija                                              1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 150 EUR mēnesī (bruto)

TEOLOĢIJAS  FAKULTĀTE

Docents                                   Bībeles teoloģija                                               1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 392 līdz 900 EUR mēnesī (bruto)

ATOMFIZIKAS UN SPEKTROSKOPIJAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks                     fizika un astronomija                                        2 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Zinātniskais asistents                fizika un astronomija                                        1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 7eur/h līdz 20 eur/h

BIOLOĢIJAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks                     bioloģija                                                           3 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3)

Pētnieks (Dr.)                           bioloģija                                                           1 vieta ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 500 līdz 2200 EUR mēnesī (bruto)

FILOZOFIJAS UN SOCIOLOĢIJAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks                     socioloģija un sociālais darbs                            3 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3)

Pētnieks                                   socioloģija un sociālais darbs                            3 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3)

Pētnieks                                   filozofija                                                          1 vieta (darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                socioloģija un sociālais darbs                            2 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Zinātniskais asistents                filozofija                                                          1 vieta ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 150 līdz 940 EUR mēnesī (bruto)

ĢEODĒZIJAS UN ĢEOINFORMĀTIKAS  INSTITŪTS

Vadošais pētnieks                     ģeodēzija un ģeoinformātika                             4 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2, darba uzdevumi3, darba uzdevumi4)

Pētnieks                                   ģeodēzija un ģeoinformātika                             2 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Pētnieks                                   lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika                        1 vieta ( darba uzdevumi)

Darba samaksa no 75 līdz 940 EUR mēnesī (bruto)

ĶĪMISKĀS FIZIKAS  INSTITŪTS

Vadošais pētnieks                     fizika un astronomija                                        2 vietas ( darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Vadošais pētnieks                     ķīmija                                                              1 vieta (darba uzdevumi)

Pētnieks                                   ķīmija                                                              1 vieta (darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                fizika un astronomija                                        2 vietas (darba uzdevumi1, darba uzdevumi2)

Darba samaksa no 900 līdz 2500 EUR mēnesī (bruto)

KLĪNISKĀS UN PROFILAKTISKĀS MEDICĪNAS  INSTITŪTS

Pētnieks (Dr.)                           klīniskā medicīna                                             1 vieta (darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                klīniskā medicīna                                             1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 500 līdz 2000 Eur mēnesī (bruto)

LATVIJAS VĒSTURES  INSTITŪTS

Pētnieks                                   vēsture un arheoloģija                                       1 vieta (darba uzdevumi)

Zinātniskais asistents                vēsture un arheoloģija                                       1 vieta (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 430 līdz 1500 EUR mēnesī (bruto)

 

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē” prasībām var iepazīties šeit:   

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV 1586.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un  iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.