Latvijas Dendrologu biedrība (LDB) par 2020. gada koku izvēlējās Eiropas dižskābardi Fagus sylvatica L. Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju herbārijā glabājas arī šīs sugas pārstāvju herbārijs - žāvēti un presēti zariņi ar lapām.

Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica L.) ir izplatītākā koku suga lapu koku mežos Centrāleiropā mērenajā klimata joslā. Līdz ar klimata pasiltināšanos novērojama dižskābarža lēna izplatīšanās virzienā uz Eiropas ziemeļiem. Pašlaik Latvija atrodas ārpus tā ziemeļu areāla robežas. Savvaļā nav sastopams, tomēr labi aug stādījumos un to apkaimē pāriet savvaļā.

Tas ir vasarzaļš, līdz 45 m augsts dižskābaržu dzimtas (Fagaceae) koks ar slaidu vainagu un masīvu zarojumu. Miza gluda, pelēkā krāsā. Pumpuri smaili, ap 2 cm gari. Lapas tumšzaļas, veselas, plati eliptiskas (garums 4-9 cm, platums 3-6 cm), mala gluda vai attāli viļņaina, lapas kailas, plātnes gals īsi smails, virspuse spīdīga, kāts īss (1-1,5 cm). Lapu sāndzīslas nezarojas. Vīrišķie ziedi īsās, nokarenās spurdzēs, apziednis saaudzis, daivains, putekšņlapas pa 8-12, pārsniedz apziedni, putekšnīcas sarkanvioletas. Sievišķo ziedu irbuļi sarkani. Sievišķie ziedi pa 2-4, ieskauti īpatnējā, vīkalam līdzīgā veidojumā, kas, augļiem nogatavojoties, pārkoksnējas un atveras līdz pamatam pa 4 vārsnēm. Vīkalveidīgā augļkopa no ārpuses segta ar mīkstām adatveida zvīņām. Katrā augļkopā 2-3 trīsšķautņaini riekstiņi, gatavi tumšbrūni. Zied reizē ar lapu plaukšanu maijā.

LU Muzeja herbārijā Eiropas dižskābardis atrodas Vispārējā herbārijā Herbarium Generale (HG) – vācbaltu botāniķa Karla Reinholda Kupfera ārzemēs ievākto vai maiņas ceļā iegūto vaskulāro augu sugu herbāriju kolekcijā. Eksemplāri ievākti Rīgas Vērmaņa dārzā, Zlēku mācītājmuižas apkaimē, Tartu Botāniskajā dārzā, Ārensburgas (tagadējās Kuresāres Sāmsalā Igaunijā) pils parkā un iegūti apmaiņas ceļā no Čehoslovākijas floras eksikātu kolekcijas.

LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās esošais herbārijs un daudzi ar K.R. Kupferu saistīti materiāli glabājas muzeja telpās Rīgā, Kronvalda bulvārī 4.

Papildus informācija par Eiropas dižskābardi:

2020. gada koks – Eiropas dižskābardis | Latvijas Dendrologu biedrība

Dižskābarži (Fagus) | A. Mauriņš, Letonika.lv

Eiropas dižskābardis | Wikipedia

Puriņa, L., Neimane, U., Džeriņa, B., Jansons, Ā. (2013). Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) atjaunošanos ietekmējošie faktori. Mežzinātne 27(60): 67-76.

Izmantotie informācijas avoti:

Gada koks 2020 – Eiropas dižskābardis | Dabas Dati

Parastais dižskābardis | Latvijas Daba

Fagus sylvatica | Wikipedia

Jansone, L. (2019). Eiropas dižskābardža (Fagus Sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā [Promocijas darba kopsavilkums]. Salaspils, Jelgava.

Share

Related Content

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Moricsalas vēsturiskā izkārtne
06.06.2022

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Moricsalas vēsturiskā izkārtne

ZEM LUPAS. Alpu kreimules herbāriji LU Muzejā
14.10.2021

ZEM LUPAS. Alpu kreimules herbāriji LU Muzejā

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Gada auga 2021 pļavas ķimenes Carum carvi herbārijs
05.07.2021

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Gada auga 2021 pļavas ķimenes Carum carvi herbārijs

Virtuālā grāmata “Ķimenēs!”
28.06.2021

Virtuālā grāmata “Ķimenēs!”

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Cilvēks orķestris - Jānis Ilsters
14.05.2021

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Cilvēks orķestris - Jānis Ilsters

„Ja krājumā ir 150 tūkstoši vienību, pārsteigumi vienmēr iespējami ...“
04.02.2021

„Ja krājumā ir 150 tūkstoši vienību, pārsteigumi vienmēr iespējami ...“

ZEM LUPAS. Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā
04.02.2021

ZEM LUPAS. Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā

ZEM LUPAS. Ruiša pūķgalve LU Muzeja herbārijā
20.07.2020

ZEM LUPAS. Ruiša pūķgalve LU Muzeja herbārijā

ZEM LUPAS. Botānikas katedras mācību preparāti
24.02.2020

ZEM LUPAS. Botānikas katedras mācību preparāti

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Karla Reinholda Kupfera herbāriju saraksts
29.10.2019

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Karla Reinholda Kupfera herbāriju saraksts

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. A. Zāmeļa 1925. gadā ievāktais mazā zvaguļa herbārijs
25.02.2019

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. A. Zāmeļa 1925. gadā ievāktais mazā zvaguļa herbārijs