24. oktobrī par sasniegumiem par izciliem sasniegumiem Eiropas vienotības un kultūras vērtību attīstībā un sasniegumiem zinātniskajā pētniecībā Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas balvas tika pasniegtas Eiropas Parlamenta deputātei Inesei Vaiderei, Dr.soc. Intai Mieriņai un Dr.chem. Kristapam Jaudzemam.

24. oktobrī Eiropas Savienības Mājā par sasniegumiem par izciliem sasniegumiem Eiropas vienotības un kultūras vērtību attīstībā un sasniegumiem zinātniskajā pētniecībā tika pasniegtas Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas balvas. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija ir augstu novērtējusi  Dr.soc. Intas Mieriņas sasniegumus migrācijas procesu un jaunatnes lietu pētniecībā, kā arī Dr.chem. Kristapa Jaudzema sasniegumus biopolimēru, kā arī proteīnu un ligandu mijiedarbību pētījumos ar kodolmagnētiskās rezonanses metodi. Tāpat augstu novērtēti tika Eiropas Parlamenta deputātes, Dr.oec. Ineses Vaideres darbu, Eiropas balvu piešķirot par izciliem sasniegumiem Eiropas vienotības un kultūras vērtību attīstībā, tolerantas komunikācijas veicināšanā un Latvijas identitātes nostiprināšanā.

Eiropas Savienības Mājā, atklājot Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA, European Academy of Sciences and Arts) balvu pasniegšanas ceremoniju, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis uzsvēra nozīmi, kāda ir atzinībai un atbalstam, ko saņem Latvijas zinātnieki no ārvalstu institūcijām - tas dod drošuma sajūtu, garīgu komfortu un mums tik ļoti nepieciešamo pašapziņu. Latvijas zinātniskā jauda ir liela un ar to var lepoties!

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka atzīmēja, ka Eiropas nākotni nevarēs celt, ja nebūs cilvēciskā faktora, ko sniedz ieguldījums zinātnē, pētniecībā, inovācijās.

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas prezidents Felikss Ungers uzrunā klātesošajiem pauda pārliecību, ka ir jāstimulē ticība Eiropai, uzsverot, ka EZMA iniciētais projekts "Next Europe" ir vērsts, lai uzturētu naratīvu par Eiropas nākotni, kam viņš personīgi velta visu savu enerģiju.

LZA senāta priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš, savukārt, atklāja, ka EZMA prezidentu Feliksu Ungeru ar Latviju saista īpašas, gadsimtiem senas saites. Kopš 13. gadsimta Ungera ciltskoka viens zars iesniedzas Livonijā - Līvenu dzimtā, bet otrs Ungernu-Štrenbergu dzimtā, bet no abu dzimtu ģerboņiem aizgūti elementi - lilijas un zvaigznes - Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas ģerbonim.

Share