Teoloģijas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Teoloģija un reliģiju zinātne BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
25.07. 10.00–17.00
26.07. 10.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
27.07. 11.00–18.00
28.07. 10.00–17.00
29.07. 10.00–15.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Raiņa bulvāris 19, dekanāts (162. telpa)

25. un 26. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 27. līdz 29. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā