Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Ekonomika BSP
Biznesa vadība (latviešu un angļu valodas grupām) BSP
E-biznesa vadība PBSP
Finanšu menedžments PBSP
Grāmatvedība, analīze un audits BSP

Industriālā inženierija un vadība
(latviešu un angļu valodas grupām)

PBSP
Starptautiskā ekonomika un
komercdiplomātija (latviešu un angļu valodas grupām)
BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
25.07. 10.00–14.00
26.07. 10.00–14.00
2. kārta
Datums Laiks
27.07. 11.00–15.00
28.07. 13.00–18.00
29.07. 10.00–14.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Aspazijas bulvāris 5, 324. telpa

25. un 26. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 27. līdz 29. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā