Doktorantūras skola „Videi draudzīga organiskā sintēze” un tās vadības padome

Jaunumi
  • Uzņemšana doktorantūras skolā 2013. gadā sāksies 15. oktobrī
-----
  • Andris Zicmanis, Dr.h.ķīm. (Ķīmijas fakultāte) – priekšsēdētājs;
  • Māris Kļaviņš, Dr.h.ķīm. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) – priekšsēdētāja vietnieks;
  • Igors Kļimenkovs, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte) – sekretārs;
  • Pēteris Mekšs, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte);
  • Edgars Sūna, Dr.ķīm. (Latvijas Organiskās sintēzes institūts);
  • Jānis Zicāns, Dr.inž. (Rīgas Tehniskā universitāte);
  • Mihels Koels (Mihkel Koel), Dr.ķīm. (Tallinas Tehniskā Universitāte, Igaunija);
  • Edvīns Vedējs (Edwin Vedejs), PhD (Mičiganas Universitāte, ASV)
(apstiprināta 2711.2009. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/313)