Universitātes dibināšanas gadadienu, ceturtdienu, 28. septembri, LU Mazajā aulā plkst. 10.00 ievadīs svētbrīdis – ekumeniskais dievkalpojums.