UNDERGRADUATE STUDIES: APPLICATION

 • Read the general Admission rules
 • Read the admission procedure, what study programmes are offered, what the admission requirements are for each study programme, and what centralised examinations are to be passed
 • If you need to prepare for entrance examinations or centralized examinations, the University of Latvia (LU) offers preparatory courses
 • If the applicant has graduated from secondary school after 2004, he/she participates in the general competition based on the results of the centralised examinations. If the required centralised examinations have not been passed or if the applicant would like to achieve better examination results, the centralised examinations can be passed again at the UL Pre-study Training Centre
 • Submit the application

 

The single application system unites application procedure to 12 higher education institutions: BA School of Business and Finance, Daugavpils University, University of Economics and Culture, ISMA University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Liepaja University, Riga Technical University, RISEBA University of Business, Arts and Technology, Rezekne Academy of Technologies, Ventspils University College and Vidzeme University of Applied Sciences.

More information


Ja vidusskolu esmu beidzis agrāk un neesmu kārtojis CE, vai man ir iespēja uzsākt studijas manis izvēlētajā studiju programmā? 

Ja esi ieguvis vidējo izglītību sākot no 2004. gada, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja skolā esmu atbrīvots no CE kārtošanas, vai un kādā veidā man ir iespēja pieteikties studijām?
Ja esi atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par šo faktu ir ieraksts vidējās izglītības atestātā, tad tu vari pieteikties studijām un piedalīties konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja agrāk esmu ieguvis/-usi centralizēto eksāmenu sertifikātu, vai tas ir derīgs visu laiku?
Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām. 
Ar ko atšķiras bakalaura studiju programma no profesionālās?
Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu veidu - 1.līmeņa augstākās profesionālās un 2.līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas. 1.līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod tiesības turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne maģistrantūrā. 2.līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas maģistrantūrā. 
Ar ko atšķiras pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas?
Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tu tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no 8:30 - 18:00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas vēl retāk - pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms.  
Kas ir rotācija?
Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem. 
Es nedzīvoju Rīgā, kur es varēšu dzīvot studiju laikā?
Latvijas Universitāte piedāvā vietas vairākās studentu viesnīcās. Ar precīzāku informāciju par studentu viesnīcām var iepazīties šeit.
Man ir nozaudēts vidusskolas atestāts, kā es varu pieteikties studijām? 
Šajā gadījumā vērsies ar iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta. Papildus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tev ir jāizsludina nozaudēto dokumentu par nederīgu. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izrakstīs vispārējās izglītības dokumenta dublikātu, ar kuru varēsi pieteikties studijām. Kārtība, kādā  tiek izsniegts atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāts, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.
Ko darīt, ja vidējo izglītību apliecinošo dokumentu saņemšu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa?
Šādā gadījumā pieteikums tiks izskatīts individuāli un tev pirms pieteikuma iesniegšanas būs jākonsultējas ar LU Studentu servisa direktoru
Vai iesniedzot pieteikumu, man ir jāiesniedz arī dokumentu oriģināli?
Nē, dokumenti ir tikai jāuzrāda. 
Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu? 
Studiju maksu var maksāt dalīti. Tu vari izvēlēties, kā maksāt - 2 vai 4 reizes gadā. Taču pirmā iemaksa būs jāsamaksā par visu pirmo studiju semestri. 
Vai studiju laikā studiju maksa var mainīties? 
Nē, studiju maksa ir nemainīga, ja tu studiju programmu apgūsti noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/iem. 
Ja es piesakos kredītam, vai man jāiemaksā kāda daļa personīgi? 
Ja tu piesakies kredītam, pirmā iemaksa (maksa par pirmo studiju semestri) tev vienalga ir jāsamaksā līdz LU noteiktajam datumam. Pēc tam, kad banka būs izskatījusi visus kredīta piešķiršanas pieteikumus, tu būsi noslēdzis līgumu ar banku un LU kontā būs ieskaitīta studiju maksa, tad iemaksātā summa tiks atmaksāta, pārskaitot to uz tavā iesniegumā norādīto kontu. 
Ko darīt, ja es nevaru ierasties reģistrēties noteiktajā termiņā? 
Ja tu fakultāšu noteiktajā laikā nereģistrējies, tu zaudē tiesības uz konkursa rezultātā iegūto studiju vietu. Tāpēc, lai to nezaudētu, pilnvaro reģistrāciju veikt kādai citai personai. Šādā gadījumā būs nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara. 
Kā es varu samaksāt par studijām? 
Samaksāt par studijām vari, pārskaitot naudu uz LU kontu. LU rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
Man joprojām ir jautājumi par iespējām studēt LU, kam lai es jautāju? 
Uzņemšanas kontakti. Zvani: 67034444, raksti: lu@lu.lv vai vērsies personīgi Studentu servisā, Raiņa bulv. 19, 125. kab. Pieņemšanas laiki apskatāmi šeit.

If you have obtained a place to study at the UL, please, register and sign the study agreement at the respective UL Faculty or a branch. You can register personally or authorize another person who must present a notarised power of attorney.

In the absence of registration within the specified time, the applicant loses the right to register for studies. Documents to be taken with you for registration:

 • a copy of a personal identification document;
 • copies of the secondary education certificate and its annex (if issued), and the originals of these documents must also be presented;
 • copies of the documents, which grant the applicant any additional rights or guarantees (diplomas of school Olympiads, etc.), and the originals of these documents must also be presented;
 • copies of centralised examination certificates, and the originals of these documents must also be presented, if the admission was based on the results of the centralised examinations;
 • copies of other documents, and the originals of these documents must also be presented, if required in accordance with the Admission Requirements and Criteria for the Undergraduate Study Programmes in the Academic Year 2018/2019.

After registration and signing of the study agreement:

 • If necessary, apply for a loan
 • Upon entry into the fee-based studies, the tuition fee for the autumn semester (a half of the annual fee) must be paid in full until the officially indicated date in July. The tuition fee is refunded, if the student receives a study loan. Bank details for transferring tuition fees
 • To receive a state budget scholarship, you must apply electronically using the UL Information System www.luis.lv during the autumn semester registration week and the first week of studies, entering the electronic system with the user name and password, which you will receive upon registration for studies. If the user name and password do not work, it can be replaced at the Student Services Department
 • Register for sports
 • If necessary, book a place at the UL residence halls
 • You can also apply for the UL patron scholarships
 • At the beginning of September, apply for individual study courses for the first semester in your faculty. More information about applying for study courses can be obtained from your study programme secretary at the faculty.
 • Student IDs are traditionally issued at the student welcome festival "Aristotle", which takes place every year before the beginning of studies. If you will not attend this festival, you will receive your UL ID at the faculty as well, when commencing your studies.
 • Studies begin on the 1st week of studies, the starting date is indicated in the calendar of the current academic year.