Sakarā ar šī brīža izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19, uzņemšanas termiņi var tikt mainīti! Lūdzam sekot līdzi informācijai mūsu mājas lapā www.lu.lv!

 • Read the general Admission rules
 • Find out, what study programmes are offered, what the admission requirements are for each study programme, and whether any centralised examinations are to be passed
 • If you received your previous degree abroad, read the information how to commende the studies if the previous higher education has been completed abroad
 • Submit an application

Application is submitted:

 • electronically
 • at the faculty

If you have graduated the University of Latvia (LU) after 2003, and if you have the opportunity to pay registration fees at Citadele Bank, Swedbank, SEB Bank or Luminor Bank Internet Bank, you can apply for graduate studies electronically. In order to apply electronically, you must be a graduate of the University of Latvia, having completed a study programme that corresponds to admission terms of the of the study programme to which you apply.

Electronic application for master's and the graduate professional study programmes takes place in July. In the event that you do not receive sufficient results at the entry competition to obtain the right to register outside the competition, the application will be assessed within the general competition.

Electronic application is completed through the UL Information System. It is accessed with student's LUIS username (login) and password.

Applying electronically, you can choose one or more higher level study programmes. The registration fee of EUR 25 is set for each application (it is possible to choose one of Internet banks of the abovementioned banks to transfer the payment.

If you are exempted from registration fees (orphans and persons of disability group I are exempted), apply for studies at the UL in person, arriving at the time indicated by the faculty.

If the study programme to which you plan to apply has an entrance examination, the electronic application will indicate the time and place of the entrance examination. If you participate in a competition for study places with assessment in a prior education diploma (in accordance with the conditions of admission to study programmes), please, indicate it when completing the electronic application.

Find out the results at the LUIS or at the relevant faculty or the UL branch. Registration for studies must be completed personally at the respective faculty or the UL branch.

 • The results will be announced at the LUIS or the faculties

 • Register for the studies

 • Registration takes place in July at the faculties or the UL branches after announcing the results of the admission assessment.

 • If you have gained admission to studies at the UL, you must register for studies at the faculty or the UL branch. You can register personally or authorise another person who presents a notarized power of attorney. The required documents must be presented at the registration.

 • When registering for the studies, you must sign a study agreement.

 • Upon entry into the fee-based studies, the tuition fee for the autumn semester (a half of the annual fee) must be paid in full until the officially indicated date in July. The tuition fee is refunded, if the student receives a study loan. Bank details for transferring tuition fees

 • For the production of study documentation, you must have your photograph taken at the UL, and it is done at the time of registration at Raiņa bulvāris 19. If you have not had your photograph taken at the registration, this can also be done later.

 • You can apply for student loan electronically at www.luis.lv during the registration week, using the UL student login and password, in the ACTUAL INFORMATION section.

 • If you want to continue to live in university residence hall, fill in the application and submit it to the manager of your residence hall.

 • If you already study at a graduate study programme, but wish to continue studies in another graduate study programme, you must consult the director of the respective study programme. To continue studies in another graduate study programme, you must apply for it before the end of the registration week. Whether this is possible and under what conditions, will be determined by the programme director. Contact details of the study programme director can be obtained at the faculty.

 • Studies begin on the 1st week of studies, the starting date is indicated in the calendar of the current academic year.

 • Pieteikumu iesniegšana notiks no 30. jūnija līdz 10. jūlijam fakultātēs vai filiālēs to norādītajā laikā un vietā. Ja, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās, esi ieguvis tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tad piesakies šim konkursam no 30. jūnija līdz 3. jūlijam.
 • Ejot iesniegt pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti:
  - jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  - jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas
  -  LU absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv);
  - citu (ne LU) augstākās izglītības iestāžu absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv). Jāiesniedz minēto dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus, ja tas nepieciešams konkursa rezultātu aprēķināšanai;
  - jāuzrāda oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
  - jāuzrāda Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  - jāuzrāda citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās (CV, darba stāža apliecinājums, valodu zināšanu apliecinājums u.c.);
  - ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;
  - jāsamaksā reģistrācijas maksa EUR 30 par katru iesniegto pieteikuma veidlapu. No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.

Ja no 30. jūnija līdz 10. jūlijam nevari personiski ierasties fakultātē, tad vari nosūtīt nepieciešamos dokumentus uz fakultātes e-pastu. Ir jāievēro fakultāšu noteiktie darba laiki, dokumentus nosūtot ne vēlāk kā norādīts darba laiku grafikā. Jānosūta šādi ieskenēti dokumenti:

 1. personu apliecinošs dokuments;
 2. pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas
 3. izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums;
 4. citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās (CV, darba stāža apliecinājums, valodu zināšanu apliecinājums u.c.);
 5. ja kādos no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jānosūta arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;
 6. apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem; 
 7. reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par 30 EUR samaksu. No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.
   

Dokumenti jānosūta uz šādiem fakultāšu e-pastiem:

Fakultāte

E-pasta adrese

VFF

 vff@lu.lv

BVEF

anita.rudaja@lu.lv un ilona.tole@lu.lv

BF

daba@lu.lv

DF

anita.ermusa@lu.lv

ĢZZF

antra.dule@lu.lv

SZF

inga.polaka@lu.lv

ĶF

ilze.gaile@lu.lv

MF

lumedi@lu.lv

PPMF

ppmf@lu.lv

FMOF

karlina.engere@lu.lv

TF

ilze.stikane.tf@lu.lv un

teoldept@lu.lv

 JF

laura.millere@lu.lv

HZF, programmās:

 

 Orientālistikas MSP

 natalija.ambrosova@lu.lv

 Romāņu valodu un kultūru studiju MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Krievu filoloģijas MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Vācu filoloģijas MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Baltu filoloģijas MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Baltijas jūras reģiona studiju MSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Klasiskās filoloģijas MSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Rakstiskās tulkošanas PMSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Konferenču tulkošanas PMSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Angļu filoloģijas MSP

 sintija.zankovska@lu.lv

 

Iestājpārbaudījumos reflektantam jābūt līdzi pieteikuma apliecinājuma izdrukai un personu apliecinošam dokumentam.

Iestājpārbaudījumi notiek LU fakultātēs no 13. līdz 17. jūlijam.

Pieteikšanās maģistra līmeņa studiju programmās:

Ja piesakies studijām elektroniski, tad reģistrācijas maksa jāsamaksā, izmantojot BankLink savā elektroniskajā pieteikumā. Šādā gadījumā reģistrācijas maksa ir 25 EUR.

Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) varēs samaksāt kasē (izņemot SZF). Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

Reflektanti, kuri ieguvuši iepriekšējo augstāko izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties augstākā līmeņa studijām, pamatojoties uz uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

Pirms pieteikšanās studijām:

1. Ir jāveic ārvalstīs izdotā izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs.

2. Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

2) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā, vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī, vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3) Sākot ar 2019. gada 1. aprīli Ukrainas, Uzbekistānas Republikas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Moldovas Republikas, Kirgizstānas Republikas izglītības dokumentiem ir jābūt legalizētiem vai apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri, tiek atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

Piesakoties studijām, ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

1) Pase

2) Legalizēts (ja nepieciešams) izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā.

3) Izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informāciju par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).

Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās.
Papildu informāciju varat saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407.

Jāiesniedz CV, ja tas norādīts studiju programmas uzņemšanas nosacījumos.