Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Medicīnas fakultātē  uz  Veselības vadības un informātikas centra vadītāja amatu.

Amata vietas pretendentiem līdz 2018.gada 7.decembrim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), centra darbības novērtējums un centra turpmākās attīstības un vadības programma 2018.-2020.gadam.