Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Klasiska ziņas uzbūve interneta medijā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.05.2013

Virsraksts

 • Uzmanību piesaistošs, bet, lai atbild uz jautājumu, par ko būs ziņa;
 • Ne garāks par 5 – 8 vārdiem, vēlams ietvert darbības vārdu;
 • Vēlams neizmantot saīsinājumus, bet, ja izmanto, tad līdā jābūt atšifrējumam.

Līds (pirmā rindkopa)

 • Ziņas esence, lai to izlasot, galvenā doma ir skaidra, pat, ja nelasa tālāk (ietver atbildi uz visiem jautājumiem: Kas, ko, kur, kad un kāpēc?);
 • Aptuveni 2 – 3 teikumi;
 • Ja lieto kādus saīsinājumus, kas ir nozīmīgi arī tālākajā tekstā, vēlams tos atšifrēt jau līdā;
 • Nesākt ar ciparu!

  (Pareizs piemērs: Latvijas Universitātē (LU) 3. martā notiks konference par kvantu datoru attīstību. To organizē LU Datorikas fakultāte sadarbībā ar Starptautisko Datorzinātņu institūtu (International Institute of Cumputer Science). Pasākuma sākums plkst. 10.00 LU Lielajā aulā.);

 • Ciparus līdz 10 raksta ar vārdiem, ja vien tas nav datums, pulksteņa laiks, iegūta vieta sacensībās vai līdzīgas lietas, ko attēlo ar kārtas skaitļiem.

Ziņa - iztirzājums

 • Vēlams iekļaut citātu, kurā cilvēcīgi paskaidrots, kas paredzēts vai noticis  (avota vārds, uzvārds un amats jāraksta citāta beigās!);
 • Ietver plašāku problēmas skaidrojumu;
 • Aptuveni divas īsas rindkopas.

Nobeigums

Fona informācija par iesaistītajām personām, organizācijām, iepriekš notikušiem līdzīgiem notikumiem, u. tml. Kontakti, ja tas nepieciešams.

Svarīgi!

 • Ziņu ir daudz vieglāk uztvert, ja pievienota fotogrāfija (jānorāda tās autors, vēlams arī paraksts attēlam);
 • Interneta ziņas garums ir 500 – 1000 rakstu zīmes, jo garākus tekstus interneta vidē ir grūti izlasīt;
 • Autors ziņu nekad neraksta pirmajā personā, bet izmanto atstāstošu formu vai arī 3. pers.;
 • Ziņā par kādu notikumu raksta tikai datumu bez gada, ja vien runa nav par pasākumu, kas noticis/notiks citā gadā nekā publikācija parādās portālā, jo tā ir aktualitāte, nevis oficiāls dokuments;
 • Pirmo reizi pieminot kādu cilvēku, jābūt minētam viņa pilnam vārdam un uzvārdam, kā arī amatam, pat, ja runa ir par Baraku Obamu vai Raimondu Paulu!