Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes vadlīnijas sociālo mediju lietošanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.04.2014

APSTIPRINĀTS
ar LU 31.03.2014.
rīkojumu Nr.1/109

Tā kā Latvijas Universitātes darbinieki un studenti aktīvi lieto sociālos medijus un to lietotāju skaits turpina pieaugt vienlaikus ar vietņu popularitāti, nepieciešams noteikt vadlīnijas to lietošanai. Lai Latvijas Universitāte spētu uzturēt vienotu tēlu interneta vidē, šajās vadlīnijās noteiktie principi ir jāievieš visu Latvijas Universitātes struktūrvienību (fakultāšu, institūtu, bibliotēku u.c.), studiju programmu un saistīto organizāciju, t.sk. arī studējošo pašpārvalžu, darbībā.

Sociālie mediji ir blogi, sociālie tīkli, diskusiju forumi, informācijas vietnes, kas pieejamas publiski gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem, t.sk. Facebook.com, Draugiem.lv, Twitter.com, YouTube.com, Linkedin.com u. c.

1. Pieteikums

Visi ar Latvijas Universitāti saistītie profili jāsaskaņo ar Latvijas Universitātes Sabiedrisko attiecību departamentu, aizpildot veidlapu LU portālā, sadaļā „Darbiniekiem”. Par sociālo mediju profila izveidi jāinformē attiecīgā fakultāte, studiju nodaļa, studiju programma, departaments un / vai saistītās organizācijas.

2. Lietotājvārds

2.1. Veidojot profilu sociālajos medijos, vēlams izmantot „LU” kā daļu no profila lietotājvārda vai profila nosaukuma, atšifrējot šo abreviatūru profila informācijā un norādot profila saistību ar Latvijas Universitāti.

2.2. Lai atvieglotu profila atrašanu un nosaukuma rakstības precizitāti, lietotājvārdos netiek lietotas apakšsvītras un cipari.

2.3. Izvēlēto lietotājvārdu un izveidoto paroli jāpārvalda uzmanīgi, izvairoties no to nejaušas publiskošanas vai nodošanas pārvaldībā nesaistītām personām.

3. Administrators

Izveidotā profila administratoram jābūt Latvijas Universitātes darbiniekam vai rakstiski pilnvarotam studējošo pašpārvaldes biedram. Jebkuras izmaiņas profilā, t.sk. profila uzturētāja kontaktinformācijā, jāreģistrē Sabiedrisko attiecību departamentā pa e-pastu .

4. Attēls

4.1. Sociālo mediju profilu attēliem jāizmanto ar Latvijas Universitāti saistīts attēls, fotogrāfija vai paplašinātais LU logotips, kas definēts LU grafiskajā standartā. Ar LU grafisko standartu var iepazīties Sabiedrisko attiecību departamentā. Izņēmuma gadījumā var izmantot arī ar profila tēmu saistītu fotogrāfiju vai attēlu.

4.2. Latvijas Universitātes paplašināto logotipu atļauts lietot tikai oficiālo profilu vajadzībām. Nav pieļaujams Latvijas Universitātes logo izmantot privātajos sociālo mediju profilos, produktu reklamēšanā vai politisko partiju publicitātei.

5. Saturs

5.1. Sociālo mediju saturā jāatspoguļo aktualitātes un informācija, kas saistīta ar Latvijas Universitāti, tās struktūru vai studiju programmu, ar augstāko izglītību, zinātni vai tam atbilstošu tēmu.

5.2. Veidojot sociālā medija saturu, jāapzinās, kas ir tā mērķauditorija – studenti, darbinieki, absolventi, studentu vecāki, skolēni, mediju pārstāvji, citu augstskolu pārstāvji u. c. Jānovērtē publicējamās informācijas atbilstība mērķauditorijai un jāsniedz tikai tai aktuāla un lietderīga informācija.

5.3. Publicējot informāciju, jāizvairās no pārpublicējumiem un jānorāda oficiālās saites uz Latvijas Universitātes resursiem tajos gadījumos, kad tas ir iespējams.

5.4. Jāizvērtē katras publikācijas un ieraksta nepieciešamība un atbilstība tam, ko vēlētos lasīt vai redzēt attiecīgā sociālā medija lietotāji, jo ieraksti, kas tiek publicēti sociālajos medijos, arī pēc to dzēšanas ir atrodami arhivēšanas sistēmās.

5.5. Apzinoties sociālo mediju divvirziena komunikāciju, jāseko auditorijas aktivitātei un nepieciešamības gadījumā jāreaģē, laikus sniedzot atbildi vai komentāru.

5.6. Jāuzņemas atbildība par publicēto informāciju. Tas attiecas arī uz iespējamajiem autortiesību un konfidencialitātes pārkāpumiem, nepārbaudītu ziņu izplatīšanu.

5.7. Ja savos privātajos profilos pozicionējat sevi kā Latvijas Universitātes darbinieku, aicinām norādīt, ka paužat privāto, nevis Latvijas Universitātes viedokli.

6. Darbības pārtraukšana

Latvijas Universitātes Sabiedrisko attiecību departamentam ir tiesības pārtraukt vai uzdot pārtraukt konkrēta profila darbību, ja informācija tajā netiek regulāri atjaunota, ja netiek sniegtas atbildes uz profilam adresētiem jautājumiem, ja netiek sniegta informācija atbilstoši pārstāvētajai jomai (fakultātei, departamentam, studiju programmai u. c.), ja rupji tiek pārkāpti gramatikas un pareizrakstības likumi vai netiek ievēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

7. Desmit labās prakses padomi sociālo mediju lietošanai

7.1. Aicinām izmantot Latvijas Universitātes īpašumu, resursus un interneta nodrošinājumu mērķtiecīgai un godīgai komunikācijai sociālo mediju vietnēs.

7.2. Aicinām sociālajos medijos veidot komunikāciju, ievērojot ētikas principus.

7.3. Latvijas Universitāti pārstāvošos sociālo mediju profilos aizliegts: publicēt komercpaziņojumus; ļaunprātīgi izmantot personu fotogrāfijas; aizvainot citus lietotājus; publicēt informāciju, kuras saturs ir naidīgs, vardarbīgs vai pornogrāfisks; publicēt pretlikumīgu, maldinošu vai diskriminējošu informāciju.

7.4. Lietojot sociālo mediju profilus, aicinām ņemt vērā, ka atbildes jāsniedz laikus un tām jābūt precīzām.

7.5. Ja uz jautājumu ir jāsniedz tieša atbilde, aicinām to precizēt un pārliecināties par tās pareizību, sazinoties ar speciālistu, kas vislabāk pārzina konkrēto jomu un spēj sniegt nepieciešamo informāciju. Vēlams neiesaistīties garā publiskā jautājumu un atbilžu sarakstē, kas varētu nebūt saistoša pārējiem datu plūsmas lasītājiem, bet novirzīt lietotāju saziņai ar atbildīgo darbinieku vai struktūrvienību, norādot telefonu vai e-pastu, vai arī sarunu turpināt privātā sarakstē.

7.6. Rosinām izmantot brīvu, taču latviešu valodas gramatikas un pareizrakstības normām atbilstošu valodu.

7.7. Aicinām atzīt savas kļūdas, kas pieļautas publikācijās sociālajos medijos, un tās nekavējoties labot.

7.8. Atrodoties opozīcijā, aicinām savu viedokli paust ar cieņu pret citu viedokli, neiesaistoties interešu konfliktos.

7.9. Iesakām neiztirzāt individuālus un iekšēji risināmus jautājumus publiskā telpā.

7.10. Aicinām neaizmirst iziet no sociālo mediju vietnes profila, kad tas netiek aktīvi lietots, tādējādi rūpējoties, lai konkrētais profils nenonāk nepiederošu personu pārvaldībā.