Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Izmaiņu veikšana portāla kontaktu sarakstos
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.06.2013

Kontakti tiek publicēti LU portāla kontaktu sarakstos.

Noteikumi apstiprināti saskaņā ar 24.02.2010. LU rīkojumu Nr. 1/54.

  • Kontaktu saraksti portālā automātiski veidojas no LU Informatīvās sistēmas (LUIS) personāla datu bāzes datiem – darbinieka vārds, uzvārds, struktūrvienības nosaukums, kurā darbinieks strādā, un amats. Darbinieka darba vietas adreses, telpas, tālruņa un faksa numuru ievadi LUIS apakšsistēmā „Darbinieki” nodrošina LU pamatstruktūrvienība, kurā darbinieks strādā.
  • Izmaiņas kontaktos veic LUIS apakšsistēmā „Darbinieki”, un to dara pamatstruktūrvienības vadītājs, izpilddirektors vai vadītāja norīkota persona.
  • Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar LUIS konsultantu.
  • LU mobilā tālruņa numurs portālā tiek attēlots atbilstoši LU Informatīvās sistēmas (LUIS) mobilo tālruņu datu bāzē saglabātajiem datiem, ja ir norādīts, ka tālrunis jāpublicē.
  • Faksa numurs tiek pievienots struktūrvienības vadītāja kontaktiem vai atbildīgajai personai telpā, kurā atrodas faksa aparāts.
  • Elektroniskā pasta adrese tiek pievienota darbinieka kontaktiem no LU elektroniskā pasta sistēmas automātiski, un tā tiek attēlota vienotā veidā. Elektroniskā pasta adrese sastāv no darbinieka vārda, uzvārda (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un „lu.lv”.