Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes apbalvojums „Gada darbinieks” 2016. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.01.2017

2015. gadā

2014. gadā

2013. gadā

2012. gadā

2011. gadā

2010. gadā

Latvijas Universitātes (LU) apbalvojuma „Gada darbinieks” (turpmāk – Apbalvojums) mērķi ir:

 • atzīt kvalitatīvu apkalpošanu un veiksmīgu sadarbību ar LU studentiem, darbiniekiem vai sadarbības partneriem;
 • sekmēt darbinieku darba rezultātu kvalitātes palielināšanu un lojalitāti LU.

Apbalvojuma priekšlikumu iesniegšana, izskatīšana un piešķiršana

 • Apbalvojumu piešķir LU darbiniekiem, kuri nav akadēmiskais personāls, ir veicinājuši citu LU studentu, darbinieku vai sadarbības partneru apmierinātību un darbā apliecinājuši šādas vērtības:
  • studentu, darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un rezultātu sasniegšana;
  • elastība un radoša pieeja darbam;
  • profesionālo zināšanu un iemaņu izmantošana;
  •  laipna, atsaucīga un draudzīga attieksme;
  • ieguvuši atzinību LU personāla vidū.
 • Darbinieku var izvirzīt Apbalvojuma saņemšanai, ja darbinieks teicami pilda tiešos amata pienākumus un atbilst šādiem nosacījumiem:
  • ir vispārējais personāls no administratīvām un apkalpojošām struktūrvienībām, kas sniedz pakalpojumus LU studentiem, darbiniekiem vai sadarbības partneriem;
  • ir strādājis LU vismaz divus gadus;
  • darbā ir apliecinājis iepriekšējā punktā minētās vērtības;
  • apkalpojot citus, ir sasniedzis augstus darba kvalitātes rādītājus (laiks, rezultāts u.c.).
 • Darbiniekus Apbalvojumam var izvirzīt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi piecos gados.
 • Ierosinājumā norāda izvirzīto pretendentu vārdu, uzvārdu, konkrētus piemērus un argumentētu  pamatojumu par pretendenta ieguldījumu LU darbībā.

Nominantus var izvirzīt aizpildot zemāk redzamo ANKETU līdz 2017. gada 15. janvārim.

ANKETA

Informācija par izvirzīto darbinieku

Norādiet izvirzītā vārdu un uzvārdu vai raksturojiet, kā darbinieku var atpazīt.

Izvirzīšanas pamatojums
Sniedziet darbinieka rīcības raksturojumu (piem., izklāstīt situāciju, kad darbinieks veica studentu, darbinieku vai sadarbības partneru prasmīgu apkalpošanu vai kā darbinieks ir pierādījis savu lojalitāti, atsaucību, atbildības sajūtu vai pienākuma apziņu pret darbu un LU).

Par izvirzītāju
Ievadiet kodu no attēla*: