Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par mums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.03.2017

Latvijas Universitātes Arodbiedrības organizācija ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas Arodbiedrību likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un saviem Statūtiem, kā arī ievēro principus un normas, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Starptautiskās darba organizācijas konvencijās un citos starptautiskos dokumentos.

LU Arodbiedrības organizācijas struktūra

Biedru skaits - 1070
t.sk. strādājošie - 1028
nestrādājošie pensionāri - 42

Kā kļūt par LU Arodorganizācijas biedru

LU darbinieks, paužot vēlmi iestāties LU Arodbiedrības organizācijā, aizpilda iesnieguma veidlapu (veidlapu var saņemt pie pirmorganizācijas priekšsēdētāja vai LU AO birojā). Lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu pieņem pirmorganizācija.

Saskaņā ar LU AO Statūtu 13.punktu piederība organizācijai sākas ar tā mēneša pirmo datumu, par kuru nomaksāta biedru nauda, kuras lielums strādājošiem biedriem ir 1% apjomā no darba samaksas.