Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Darba koplīgums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.01.2018

Darba koplīgumu LU slēdz Rektors kā darba devējs un LU Arodbiedrības organizācija kā LU darbinieku pārstāvis, lai vienotos par noteikumiem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos jautājumos. Esošais koplīgums stājies spēkā 2018.gada 1.janvārī un darbojas trīs gadus ar noteikumu, ka ik gadu novembrī puses pārskata Koplīguma noteikumus un izpildi. Koplīgumu var grozīt, pusēm vienojoties.