Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.07.2017

Jūnijs - jūlijs

6. jūnijā LU AO priekšsēdētāja Rasma Mozere piedalījās RPIVA likvidācijas komisijas sēdē, kurā tika sniegts ziņojums par nekustāmā īpašuma pārņemšanu, RPIVA studentu anketēšanu un darba līgumu pārjaunošanu RPIVA darbiniekiem.

7. jūnijā R.Mozere un B.Eglīte piedalījās LU PPMF darbinieku kopsapulcē. PPMF dekāne informēja darbiniekus par aktualitātēm vasaras periodā. R.Mozere uzrunāja darbiniekus ar aicinājumu veidot pozitīvas koleģiālas attiecības ar jauniem darba kolēģiem no RPIVA.

14. jūnijā R.Mozere piedalījās Pasaules Bankas ekspertu seminārā, kur tika sniegta informācija par pētījuma pirmā posma rezultātiem (http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/petijums-augstakas-izglitibas-parvaldibas-efektivizacijai)  un ieskats nākošā posma plānotajās darbībās, kas saistītas ar akadēmiskā personāla atlases, ievēlēšanas un atalgošanas procesa izvērtēšanu.

16. jūnijā tiekoties ar LU kancleri I. Kūku tika pārrunāti jautājumi par finansiālo nodrošinājumu darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei. LU AO aktualizēja jautājumu par atvaļinājuma naudas aprēķināšanas kārtību darbiniekiem, kas nodarbināti gan akadēmiskajos, gan administratīvajos amatos.

27. jūnijā pēc LU AO iniciatīvas R.Mozere un B.Eglīte tikās ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktori A.Kiopu. Sarunā tika skarti jautājumi par augstākās izglītības un zinātnes finansējuma perspektīvām, budžeta vietu politiku, Eiropas sociālā fonda specifiskiem atbalsta mērķiem (SAM), RPIVA pievienošanas LU procesu finanšu aspektā, par MK noteikumu projektu “Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas noteikumi”, par sociālajām garantijām akadēmiskajam personālam un tā aizsardzību pret studējošo agresiju.

28.jūnijā R.Mozere piedalījās LU Senāta Finašu un  budžeta komisijas sēdē, kurā tika izskatīts jautājums par kredīta ņemšanu Torņakalna centra attīstībai.

3. jūlijā R.Mozere piedalījās LU Senāta sēdē, kur viens no principiāliem jautājumiem bija kredīta ņemšana Torņakalna centra attīstībai.

10. jūlijā LU AO Valde piešķīra materiālos pabalstus no fondu līdzekļiem arodbiedrības biedriem.

No š.g. 17.jūlija līdz 25.augustam R.Mozere un B.Eglīte dodas ikgadējā atvaļinājumā.

Visiem mūsu organizācijas biedriem vēlam smelties visu ko vasara dod, lai jaunais darba cēliens nestu gaidīto rezultātu un gandarījumu par paveikto.