Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.11.2017

Oktobris

2. oktobrī LU AO priekšsēdētāja Rasma Mozere piedalījās RPIVA likvidācijas komisijas noslēguma sēdē, kurā tika ziņots par kontu slēgšanu, inventarizācijas rezultātiem un LR Saeimas lēmumu par RPIVA Satversmes spēkā neesamību.

3. oktobrī LU Zinātnes departamenta direktora vietniece E. Rūsīte LU AO sniedza skaidrojumu par bezatlīdzības darbu projektos.

LU AO vadība, pieaicinot LU administrācijas vadītāju A.Grantiņu un prorektoru V.Segliņu, uzklausīja LU muzeja darbinieku viedokļus par komunikācijas un darba organizācijas problēmām. Tika nolemts risināt aktuālos jautājumus un LU vadības pārstāvjiem ziņot pēc divām nedēļām LU AO par rezultātiem.

10.oktobrī LU AO priekšsēdētāja R.Mozere kopā ar LU vadības pārstāvjiem tika aicināta uz sarunu LR Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras apakškomisijā par situāciju latviešu filoloģijas studiju programmu īstenošanā un humanitāro zinātņu jomā kopumā. Klātesošie bija vienisprātis, ka risinājums ir jāmeklē. IZM pārstāvis A.Geižāns apliecināja, ka ministrijai ir risinājums, kā nodrošināt finansējuma pieaugumu nozarei. Cits priekšlikums paredzēja studiju vietu samazināšanu, saglabājot līdzšinējo finansējuma apmēru.

20. oktobrī LU AO Valde uzklausīja LU administrācijas vadītāju A.Grantiņu, LU kancleri I.Kūku, LU Personālvadības departamenta direktori J.Grīniņu un organizācijas attīstības centra Spring Valley pārstāvi J.Gredzenu par LU vispārējā personāla darba samaksas nolikuma projektu. Sēdes noslēguma daļā no arodbiedrības pārstāvju puses tika akcentēti jautājumi par pārejas noteikumiem, par uz doto brīdi neesošo pavaddokumentu svarīgumu – novērtēšanas kritēriji, kārtība par darba algu noteikšanu atalgojuma līmeņiem u.c.

Nolēma projektu prezentēt š.g. 24.oktobra LU AO Padomes sēdē.

23. oktobrī sakarā ar sūdzību LU AO priekšsēdētāja R.Mozere aicināja uz sarunu mājas pārvaldnieku A.Budrēviču, lai risinātu apkopēju darba organizācijas jautājumus Kalpaka bulvārī 4.

24. oktobrī prorektors V.Segliņš informēja LU AO par norisēm LU muzeja darba kārtībā.

24.oktobrī LU AO Padome tika iepazīstināta ar LU vispārējā personāla darba samaksas nolikuma projektu. LU administrācijas vadītājs A.Grantiņš, LU kanclere I.Kūka un LU Personālvadības departamenta direktore J.Grīniņa skaidroja,  kā izstrādātais projekts ietekmēs LU budžetu, par kura pamatprincipiem vēl nav panākta vienošanās. Minētā sistēma strukturē personālu pa amatiem atbilstošos līmeņos un atalgojuma līmeņi veidoti,  par pamatu ņemot profesora atalgojumu. Secinājumi: nolikuma projekts bez pavadošiem dokumentiem nesniedz priekšstatu par konkrētās amata grupas atalgojumu, nav zināmi novērtēšanas kritēriji, nav zināma piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtība, nav zināmi pārejas noteikumi. Ar minētā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē esošais LU Darba samaksas nolikums, bet nav skaidrs, kā realizēsies spēkā esošās normas, kas nav iekļautas jaunajā nolikumā. Pozitīvi, ka apspriešanas process vēl turpinās.

Nolēma (vienbalsīgi) izveidot darba grupu sekojošā sastāvā: L.Leitāne, I.Mīlgrāve, S.Kalniņa, R.Mozere, ASI pārstāvis. Darba grupai izstrādāt ierosinājumus un tos izskatīt š.g. novembra LU AO Padomes sēdē.

27. oktobrī R.Mozere bija vizīte pie LU rektora I.Muižnieka, kuras laikā aktualizēja jautājumu par LU Darba koplīguma pagarināšanu vai jauna koplīguma slēgšanu.

LU AO vadība atkārtoti tikās ar mājas pārvaldnieku A.Budrēviču un turpināja skaidrot apkopēju darba organizēšanas un komunikācijas jautājumus.

30. oktobrī R.Mozere piedalījās LU Senāta darbā.

31. oktobrī sanāca LU AO darba grupa par LU Vispārējā personāla darba samaksas nolikuma projektu. Diskusijas rezultātā nolēma apkopot viedokļus iesniegšanai LU AO Padomei š.g. 28.novembrī.