Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.07.2018

Jūnijs

12. jūnijā tika sasaukta LU AO Padomes ārkārtas sēde sakarā ar LIZDA 07.06.2018. Nr.113. vēstuli “Par LIZDA tikšanās iespējām ar LU darbiniekiem”, par kuru LU Arodbiedrības organizāciju informēja fakultāšu struktūrvienību biedri š.g. 8.jūnijā. LIZDA vērsusies pie LU vadības un fakultāšu dekāniem ar aicinājumu tikties klātienē ar LU fakultāšu docētājiem un vispārējo personālu LU telpās, lai informētu par LIZDA aktivitātēm un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. LU Arodbiedrības organizācija, kura apvieno vairāk kā 1000 LU darbinieku, šādu aicinājumu nav saņēmusi. Turklāt LU jau darbojas trīs LIZDA struktūrvienības.

LU AO priekšsēdētāja 8. jūnijā vērsās pie LU rektora I.Muižnieka, lai paustu savu viedokli par LIZDA izrādītajām aktivitātēm.

Debatēs Padomes locekļi  pauda neizpratni, kāpēc LIZDA nav vērsusies ar sadarbības priekšlikumu LU AO un pieņēma lēmumu vērsties pie LIZDAs Padomes par LU AO gatavību sadarboties ar LIZDA, lai kopīgi risinātu augstākās izglītības un zinātnes problēmjautājumus, kā arī informēt LU rektoru un dekānus par LU AO Padomes lēmumu.

18. jūnijā LU AO birojā vērsās LU departamenta darbiniece ar lūgumu palīdzēt risināt situāciju sakarā ar departamenta vadītāja priekšlikumu pārtraukt darba attiecības pēc darbinieka vēlēšanās. Pēc LU AO vadības iesaistīšanās tika panākts minētajam darbiniekam pieņemams labvēlīgāks situācijas risinājums.

26. jūnijā LU AO Valde izskatīja un lēma par materiālās palīdzības sniegšanu LU darbiniekiem-- arodbiedrības biedriem no centralizētajiem līdzekļiem par kopējo summa nepilniem 2000 eiro, t.sk., par medicīniski optisko līdzekļu iegādes daļēju segšanu.

No 16. jūlija līdz 24. augustam LU AO biroja darbinieces dosies atvaļinājumā.

Vēlam visiem LU AO biedriem jaunatklāšanas prieku vasaras atpūtas pasākumos, kas iedvesmotu darbam jaunajā cēlienā.