Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.04.2018

Marts

6. martā LU AO priekšsēdētāja R.Mozere kā darba grupas locekle piedalījās LU sociālās politikas dokumenta veidošanas sanāksmē. Darba grupa vienojās par LU sociālās politikas mērķiem un galvenajām vērtībām.

 

8. martā R.Mozere kā LU Satversmes sapulces organizēšanas komisijas locekle piedalījās komisijas sēdē, kurā apstiprināja Satversmes sapulces dalībnieku kvotas.

 

9. martā LU AO vadība tikās ar Baltic Restaurant Daily pārstāvi un Raiņa bulv. 19 Daily vadītāju, lai informētu viņas par LU darbinieku neapmierinātību ar ēdināšanas pakalpojumiem. Sarunu gaitā tika risināts jautājums par ēdienu kvalitāti un cenām, kā arī par situāciju Daily Visvalža ielā 4a.

9. martā turpinājās akcija par pretnoguruma briļļu iegādi.

 

14. martā R.Mozere piedalījās LU Senāta Finanšu un budžeta komisijas sēdē, kurā apsprieda LU 2018.gada budžetu. Tika nolemts turpināt izskatīt budžetu 21. marta sēdē.

 

16. martā R.Mozere turpināja darbu LU vispārējā personāla darba samaksas nolikuma pilotēšanas darba grupā. Tika skatīts jautājums par Darba izpildes vadības sistēmas kārtību LU vispārējam personālam.

 

21. martā R.Mozere piedalījās LU Senāta Finanšu un budžeta komisijas sēdē, kurā tika nolemts virzīt LU budžeta projektu 2018.gadam uz LU Senātu.

 

22. martā R.Mozere turpina darbu LU sociālās politikas dokumenta veidošanas darba grupā. Darba grupa vienojās par LU vērtību atspoguļojumu sociālās politikas kontekstā.  

 

23. martā pretnoguruma briļļu akcija notika LU Dabas mājā Torņakalnā.

 

26. martā R.Mozere piedalījās LU Senāta sēdē, kurā tika pieņemts LU budžets 2018.gadam. Balsojumā 8 studējošo pārstāvji atturējās.

 

27. martā LU AO Padomes locekļi tika iepazīstināti ar aktualitātēm jautājumā par personas datu aizsardzību (LU lektors M.Krūmiņš). LU administrācijas direktors A.Grantiņš un LU Personālvadības departamenta darbiniece A.Trapāne ziņoja par LU 2017.gada darbinieku apmierinātības aptaujas rezultātiem. Ziņotāji atbildēja uz Padomes locekļu jautājumiem.

 

29. martā R.Mozere turpināja darbu LU vispārējā  personāla darba samaksas nolikuma pilotēšanas darba grupas sēdē, kurā tika izskatīta vispārējā personāla piemaksu, prēmiju un naudas balvu noteikšanas kārtība, kā arī apstiprināta darba izpildes novērtēšanas un darbinieka attīstības veidlapa LU vispārējam personālam.  

29. martā R.Mozere piedalījās LU Satversmes sapulces organizēšanas komisijas ārkārtas sēdē jautājumā par vēlēšanu norisi.