Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.06.2018

Maijs

 

8. maijā LU AO priekšsēdētāja R.Mozere piedalījās LU sociālās politikas veidošanas darba grupas sēdē, kurā turpināja diskusiju par LU vērtību atspoguļojumu sociālās politikas dokumentā un infografikā.

 

11. maijā pēc saņemtiem LU arodbiedrības biedru signāliem par iespējamiem pārkāpumiem atvaļinājumu grafiku veidošanā LU AO vadība tikās ar LU kancleri I.Kūku, lai aktualizētu atvaļinājuma dienu aprēķināšanas kārtību un nepieciešamību saskaņot atvaļinājumu grafikus ar struktūrvienības arodbiedrību.

 

18.maijā LU AO vadība tikās ar LU tiesiskā atbalsta nodaļas speciālisti  Ilzi Ziemani un pārrunāja jautājumu par personu datu aizsardzības pasākumiem gan universitātē, gan arodbiedrības organizācijā. Puses vienojās par sadarbību šajā jomā.

 

LU AO priekšsēdētāja R.Mozere piedalījās LU Ētikas komisijas darbā.

 

22. maijā LU AO vadība tikās ar LU Muzeja darbinieku pārstāvi un Bioloģijas fakultātes arodorganizācijas vadītāju R.Birziņu. Sarunas temats – pārmaiņas LU Muzejā un kā tās skar darbiniekus.  

 

R.Mozere piedalījās Sociālās politikas veidošanas darba grupas noslēdzošajā sēdē. Sagatavotais dokuments tiks nodots LU vadībai un Senāta komisijām.

 

23. maijā R.Mozere aicināja uz sarunu LU prorektoru V. Segliņu, kurā aktualizēja nepieciešamību pievērst uzmanību pārmaiņu gaitai LU Muzejā.

 

29.maijā notika LU AO Valdes sēde, kurā tika izskatīti un piešķirti materiālie pabalsti saskaņā ar  LU AO Veselības un sociālās palīdzības fonda nolikumu par optikas iegādes un ārstēšanās izdevumu daļēju segšanu, kā arī sakarā ar bērna piedzimšanu.