Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.02.2018

Janvāris

5. janvārī, LU AO vadībai tiekoties ar LU Personālvadības departamenta direktori J.Grīniņu un Juridiskā departamenta direktoru J.Uisku, tika precizēti pēdējie labojumi LU vispārējā personāla darba samaksas nolikuma projekta pārejas noteikumos.

Notika pirmā tikšanās ar OC pārstāvjiem, kuri iepazīstināja interesentus ar pretnoguruma briļļu lietošanu un iespēju tās izmēģināt līdz š.g. 26.janvārim.

8. janvārī LU AO priekšsēdētāja R.Mozere piedalījās LU Senāta sēdē.

17. janvārī LU Senāta apvienotajā Finanšu un budžeta komisijas un Stratēģijas komisijas sēdē piedalījās LU AO priekšsēdētājas palīdze B.Eglīte. Sēdē tika diskutēts par LU budžeta pamatprincipu dokumentu un LU vispārējā personāla darba samaksas nolikuma projektu. Par LU budžeta pamatprincipiem netika panākta vienošanās un diskusija turpināsies 24.janvārī. Tika pieņemts lēmums nolikuma projektu virzīt apstiprināšanai uz LU Senāta sēdi.

23. janvāra LU AO Valdes sēdē tika pieņemts lēmums nenoraidīt LU vispārējā personāla darba samaksas nolikuma projektu, bet vēstulē LU rektoram, Senāta priekšsēdētājam un senatoriem uzsvērt nepieciešamību īstenot nolikuma normas atbilstoši izvirzītajam mērķim – vienlīdzīgā apjomā visās LU struktūrvienībās.

Valde apsprieda iespēju palielināt pabalstiem paredzēto finansējumu no organizācijas līdzekļiem.

24. janvārī LU AO priekšsēdētāja R.Mozere kā LU “Gada darbinieka” balvas komisijas locekle piedalījās balvas pretendentu apspriešanā un balvas ieguvēja nominācijā.

LU Senāta apvienotajā Finanšu un budžeta komisijas un Stratēģijas komisijas sēdē piedalījās LU AO priekšsēdētāja R.Mozere. Pēc pēdējiem labojumiem tika pieņemts lēmums virzīt LU budžeta pamatprincipu dokumentu uz LU Senātu.

26. janvārī noslēdzās pirmais periods OC piedāvāto pretnoguruma briļļu izmēģināšanai. Brilles iegādājās 6 arodbiedrības biedri, kuriem izdevumus segs no LU Arodbiedrības organizācijas līdzekļiem. Sadarbība turpinās ar piedāvājumu nākamajam pretnogurumu briļļu izmēģināšanas periodam.

29.janvārī LU AO priekšsēdētāja R.Mozere piedalījās LU Senāta sēdē, kurā tika apstiprināti jaunie LU budžeta pamatprincipi un LU vispārējā persdonāla darba samaksas nolikums.

31. janvārī sakarā ar to, ka arodbiedrības partnerorganizācijas (RTU, RSU, LLU un LU ) ir ievadījušas sarunas par vizīti pie IZM ministra, R.Mozere tikās ar LU Studiju departamenta direktora p.i. A. Līgotni, lai skaidrotu LU interešu jomas, kas būtu jāaizstāv sarunās ar IZM pārstāvjiem.