Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Doktorantūras skolas “Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai” ietvaros martā notiks divas lekcijas

07.03.2017.

Piektdien, 24. martā plkst. 14:30, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, 408. t. ar tēmu “Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde un vides riska novērtējums (Environmental Risk Assessment)” uzstāsies Elīna Ciekure (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR"), Bioloģijas DSP studente

Otrdien, 28. martā plkst. 14:30, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, 401. t. ar tēmu “Ash Dieback and Dutch Elm Disease in Europe: current situation and future visions (Ošu un gobu slimības Eiropā: patreizējā situācija un nākotnes perspektīvas)" uzstāsies Rimvīds Vasaitis (Rimvydas Vasaitis), Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte (Swedish University of Agricultural Science, Uppsala)

Aicināti visi interesenti!

 

Doktorantūras skola “Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai” pastāv kopš 2010. gada. Tajā studē LU Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes, kā arī Daugavpils Universitātes studenti. Lekcijas nolasījuši vairāk  nekā 30 ārzemju vieslektori. Sīkāka informācija par doktorantūras skolu atrodama šeit.typo3/#_msocom_1