Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.02.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004
Telefons: 67033926
Katedras vadītājs: vad. pētn. Ainārs Auniņš

Zinātniskie pētījumi, tai skaitā bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrāde pašreiz katedrā notiek sekojošos virzienos:

  • Atsevišķu dzīvnieku grupu sistemātikas izstrāde un evolūcijas pētījumi;
  • Pētījumi sugu un sugu sabiedrību populāciju ekoloģijā, sugu monitorings;
  • Latvijā tipisku un aizsargājamu biotopu dzīvnieku sabiedrības, biotopu kvalitātes indikatori;
  • Pētījumi par dzīvnieku migrācijām;
  • Pētījumi eksperimentālajā zooloģijā;
  • Antropogēnās ietekmes novērtēšana uz dzīvnieku populācijām, dzīvnieki urbanizētā vidē un sinantropizācijas procesi;
  • Dzīvnieku uzvedības pētījumi (agresija, sociālā uzvedība u.c.).

Studiju darbā palīdz LU Zooloģijas muzejs (vad.A.Petriņš), kura fondos ir Latvijā lielākās un interesantākās kukaiņu un gliemju kolekcijas, kā arī Etoloģijas laboratorija (vad. asoc.prof.T.Zorenko). Katedra sadarbojas ar LU Bioloģijas institūtu, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Lauksaimniecības katedru, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Zooloģiskais dārzu, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāti, Baltijas Koleopteroloģijas institūtu, LR Vides ministriju un tai pakļautajām institūcijām, kā arī nacionālajiem parkiem un dabas rezervātiem un nevalstisko organizāciju - Latvijas Dabas fonds.

Ciešākie sadarbības partneri ārzemēs ir Helsinku Universitāte (Somija), Upsalas Lauksaimniecības Universitāte (Zviedrija), Brēmenes Universitāte (Vācija), Viļņas Universitāte (Lietuva) un Tartu Universitāte (Igaunija)

Katedras darbinieki

Ainārs Auniņš vadošais pētnieks, docents, katedras vadītājs
Tatjana Zorenko vadošais pētnieks, asociētais profesors
Indriķis Krams asociētais profesors
Jānis Priednieks vadošais pētnieks
Voldemārs Spuņģis vadošais pētnieks
Gunita Deksne docents
Uģis Kagainis docents
Kristaps Vilks pētnieks, lektors
Viesturs Vintulis pētnieks
Rūta Rozenfelde zinātniskais asistents, lektors
Dagmāra Čakstiņa vecākais dabaszinātņu laborants
Rebeka Šķērstiņa vecākais dabaszinātņu laborants