Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Molekulārās bioloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.02.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004

Telefons: 67033920

Katedras vadītājs: prof. K.Tārs

Katedrā atrodas Augu šūnu bioloģijas (vad. Dr. biol. T. Selga) laboratorija.

Pētniecības virzieni, kuros piedalās katedras mācību spēki un specializācijas studenti ir:

  • Cilvēka genoms – populāciju ģenētika, multifaktoriālo ģenētiski pārmantoto slimību molekulārie pamati;
  • Proteīnu inženierija – vīrusu kapsīdas un to antigēnu raksturojums;
  • Virusālo un bakteriālo infekciju molekulārā bioloģija – hepatīti, tuberkuloze, ērču izsauktās infekcijas.

Studiju un zinātniskajā darbā katedra visciešākā sadarbojas kā LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu, LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Ārpus Latvijas regulāra sadarbība ir ar Humbolta Universitāti Vācijā, Upsalas Universitāti, Karolinska Universitāti Zviedrijā, Dānijas Seruma institūtu, Tartu Universitāti Igaunijā.

Katedras darbinieki

Kaspars Tārs profesors, katedras vadītājs
Īzaks Rašals profesors
Jānis Kloviņš asociētais profesors
Aija Linē asociētais profesors
Tūrs Selga vadošais pētnieks
Dace Grauda docents
Zane Kalniņa docents
Vita Rovīte docents
Ilona Mandrika lektors
Valters Gobiņš vecākais dabaszinātņu laborants
Guntars Zariņš vecākais dabaszinātņu laborants