Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.02.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004
Telefons: 67033925
Katedras vadītājs: prof. Indriķis Muižnieks.

Ar katedru cieši saistīta Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (vad. Dr.biol. V.Nikolajeva).

Katedras galvenie zinātniski pētnieciskā darba virzieni:

  • Molekulārā mikrobioloģija;
  • Vides mikrobioloģija;
  • Sēņu biotehnoloģija.

Mikrobiologiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem LU zinātniski pētnieciskajiem centriem kā Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu, Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, un Bioloģijas institūtu, kā arī ar vides aizsardzības virzienā strādājošām firmām. Ciešākās ārzemju sadarbības saites izveidojušās ar Rēgensburgas un Ķelnes Universitāti Vācijā un Lundas Universitāti Zviedrijā.

Katedras darbinieki

Indriķis Muižnieks profesors, vadošais pētnieks, katedras vadītājs
Uldis Kalnenieks profesors
Vizma Nikolajeva asociētais profesors, vadošais pētnieks
Nils Rostoks asociētais profesors, vadošais pētnieks, dekāns
Rita Birziņa vadošais pētnieks, studiju metodiķis
Ilva Nakurte vadošais pētnieks
Jānis Ancāns vadošais pētnieks
Māris Lazdiņš pētnieks, lektors
Anna Ramata-Stunda pētnieks, lektora p.i.
Laura Okmane pētnieks, vecākais dabaszinātņu laborants
Gaļina Makarenkova pētnieks, vecākais dabaszinātņu laborants
Elīna Ažēna lektors
Mārtiņš Borodušķis pētnieks
Ilze Dimanta pētnieks
Sintija Valucka pētnieks
Baiba Silamiķele eksperts
Valda Balode biologs
Zaiga Petriņa zinātniskais asistents
Laura Kunga-Jēgere zinātniskais asistents
Diāna Marcinkēviča zinātniskais asistents
Alma Eihentāle zinātniskais asistents
Daina Eze vecākais dabaszinātņu laborants
Dzintra Zaļā vecākais dabaszinātņu laborants
Ilze Blāķe dabaszinātņu laborants