Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Hidrobioloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.02.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004
Telefons: 67033920
Katedras vadītājs: doc. Ivars Druvietis

Zinātniskie pētījumi pašreiz katedrā notiek sekojošos virzienos:

  • Rīgas līča ekosistēmas struktūra un funkcionēšana;
  • Piekrastes bioloģiskā daudzveidība;
  • Toksiskās aļģes; eksperimentālie darbi nosakot toksīnu ietekmi uz zooplanktonu, zivju ikriem un kāpuriem;
  • Invazīvās sugas;
  • Saldūdens hidrosistēmu bioloģiskās daudzveidības un ekoloģijas pētījumi;
  • Hidrobioloģiskā monitoringa principu izstrāde un realizēšanas metodes saldūdeņu hidrosistēmās; Latvijas saldūdeņu saprobitātes indikatoru sugu kataloga izstrāde;
  • Latvijas vidējo upju kvalitātes novērtēšana un standartizācija atbilstoši Eiropas vides aizsardzības likumdošanai.

Visciešākā sadarbība šobrīd izveidojusies ar LU Hidroekoloģijas institūtu, LU Bioloģijas institūtu, Zivsaimniecības aģentūru, LR Vides ministriju un tai pakļautajām institūcijām, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Regulāra sadarbība notiek ar vairākām ārzemju augstskolām kā Klaipēdas Universitāti Lietuvā, Tartu Universitāti Igaunijā, Rostokas un Ķīles Universitāti Vācijā, Stokholmas Universitāti Zviedrijā, Turku Universitāti Somijā, Kopenhāgenas Universitāti Dānijā un Gdaņskas Universitāti Polijā.

Katedras darbinieki

Ivars Druvietis docents, katedras vadītājs
Maija Balode asociētais profesors
Ingrīda Puriņa docenta p.i.
Ivars Putnis lektors
Agnija Skuja lektora p.i.
Diāna Poppela laborants