Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.02.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004

Telefons: 67033920
E-pasts: liga.ozolina-molla@lu.lv 
Katedras vadītājs: asoc.prof. L.Ozoliņa-Molla

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija ir dabaszinātnes nozare, kas pēta daudzveidīgo bioloģisko norišu būtību un izpausmes dzīvajā organismā un organisma mijiedarbībā ar vidi, kā arī fizioloģisko funkciju adaptīvo izmaiņu mehānismus un iespējas.

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra izstrādā un koordinē visu trīs studiju līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) programmas anatomijas un fizioloģijas apakšnozarēs. 

Mācību un zinātniskais process notiek sadarbībā gan ar Latvijas Universitātes, gan citu organizāciju zinātniskajiem institūtiem. Pēdējo gadu laikā katedra ir ievērojami modernizējusi labaratorijas, iegādāta aparatūra, lai uzlabotu pētniecības metodes gan studiju, gan zinātniskajā darbā.

Katedras akadēmiskais personāls nodrošina lekcijas, praktiskos darbus un pētniecības darbu vadību ne tikai LU Bioloģijas fakultātes studentiem, bet arī citu Latvijas Universitātes fakultāšu studentiem: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Fizikas un matemātikas fakultātes un Medicīnas fakultātes studentiem.

Pētniecības virzieni:

 • Asinsrites un asinsvadu fizioloģija
 • Organisma vielmaiņas neiro-hormonālā vadība
 • Fizisku slodžu fizioloģija
 • Psihes funkciju neirofizioloģiska izpēte

Sadarbības partneri Latvijā:

LU zinātniskie institūti:

 • Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 • Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
 • Bioloģijas institūta Dzīvnieku bioķīmijas un fizioloģijas laboratorija
 • Kardioloģijas institūts.

Ciešākie sadarbības partneri ārpus LU:

 • Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas katedra
 • Rīgas Stradiņa Universitātes Fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Sadarbības partneri ārzemēs:

 • Jyväskylä Universitātes Sporta un veselības zinātnes fakultāte (Somija)
 • Friburgas Universitātes Medicīnas/fizioloģijas departaments (Šveice)

Aktuālie projekti, pētījumu virzieni:

 • Asinsvadu tonusa selektīva pārdale dažādos audos un muskuļu grupās reģionālas fiziskas slodzes laikā
 • Ādas asinsvadu endotēlija iesaistīšanās ģeneralizētās un lokālās asinsvadu reakcijās
 • Cilvēka ķermeņa dažādas lokalizācijas taukaudu morfometrija un funkcionāls novērtējums
 • Elektroencefalogrāfijas parametru un autonomo funkciju izpausmju izvērtēšanas iespējas psihes īpatnību objektīvai novērtēšanai

Dalība pētnieciskajos projektos

Projekta pilnais nosaukums, finansētājs, darbības laiks (saite uz atskaiti)

Projekta „Dzīvnieku un cilvēka audu adaptīvās reakcijas barības vielu un fiziskas slodzes izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos”(09.1596; Z-6208-090; 2009. – 2012) 2. daļa (Miokīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas efektu atkarība no fiziskās aktivitātes veida un organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām)

Darba iespējas absolventiem

 Absolventiem ir iespējas:

 • turpināt fiziologa profesionālo karjeru, veicot akadēmisko un pētniecisko darbu mācību un zinātniskajās iestādēs
 • veikt tehniskā laboranta pienākumus valsts vai privātu organizāciju laboratorijās, piemēram, Pārtikas un veterinārā dienestā, Latvijas Infektoloģijas centrā
 • strādāt lietišķās fizioloģijas jomā kā sporta fiziologs – metodiķis, pshihofiziologs – konsultants.

Katedras darbinieki

Līga Ozoliņa-Molla asociētais profesors, vadošais pētnieks, katedras vadītājs
Zbigņevs Marcinkevičs asociētais profesors, vadošais pētnieks
Līga Plakane asociētais profesors
Dace Reihmane vadošais pētnieks
Valdis Pīrāgs vadošā pētnieka p.i.
Zane Lukstiņa pētnieks, asistents
Elīza Švampe pētnieks, asistents
Karīna Volčeka asistents, pētnieks
Zane Šmite pētnieks
Evita Vaļēviča zinātniskais asistents
Anastasija Caica vecākais dabaszinātņu laborants
Jeļena Grebeņkova vecākais dabaszinātņu laborants