Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Botānikas un ekoloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.02.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004
Telefons: 67033920
Katedras vadītājs: asoc. prof. Didzis Elferts

Ar katedru cieši saistīts ir LU Herbārijs (vad. I. Berga) un LU Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu laboratorija (vad. K. Kalviškis).

Galvenie zinātnisko pētījumu virzieni, kuros patreiz piedalās katedras personāls ir:

  • Dabisko mežu funkcijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā;
  • Dendroekoloģija (koku gadskārtu pieauguma analīze);
  • Sūnu Hylocomium splendens un Pleurozium schreberi funkcionālā loma mežu ekosistēmās;
  • Latvijas augu sugu modernu noteicēju veidošanas principi;
  • Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā.

Studiju un zinātniskā darba nodrošināšanai katedrai visciešākā sadarbība ir izveidojusies ar LU Bioloģijas institūtu un Latvijas dabas fondu. Divu NORFA projektu ietvaros notiek sadarbība un studentu apmācība ar Ziemeļeiropas mežu pētniekiem.

Katedras darbinieki

Didzis Elferts asociētais profesors, vadošais pētnieks, katedras vadītājs
Guntis Brūmelis vadošais pētnieks, profesors
Iluta Dauškane pētnieks, docents
Brigita Laime pētnieks, docents
Guntis Tabors pētnieks, docents
Didzis Tjarve pētnieks, docents
Egita Zviedre pētnieks, docents
Kārlis Kalviškis pētnieks
Ligita Liepiņa pētnieks
Agita Treimane pētnieks, vecākais dabaszinātņu laborants
Anna Žeiviniece studiju metodiķis