Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augu fizioloģijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.02.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004
Telefons: 67033920
Katedras vadītājs: prof. Ģederts Ieviņš.

Zinātniski pētnieciskā darbra virzieni katedrā:

  • Laukaugu ražas, tās kvalitātes un racionālas vadības modeļa izstrāde;
  • Augu rezistences indukcija ar mikroorganismu metabolītiem;
  • Augu pretstresa reakciju regulācija;
  • Augu - augēdāju posmkāju mijiedarbība;
  • Hormonālā regulācija augu audu kultūrās;
  • Augu pavairošanas anatomiskie un fizioloģiskie pētījumi;
  • Augu introdukcija un selekcija.

Studiju un zinātniskā darba nodrošināšanai katedrai izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem LU zinātniski pētnieciskajiem centriem: Biologijas institūtu, Augu audu kultūru laboratoriju (vad. Dr.biol. Dace Gertnete), Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu "Babīte" (vad. prof. R. Kondratovičs), kā arī Latgales Lauksaimniecības zinātnes centru un SIA “Meristēmas”. Laba sadarbība ārpus Latvijas ir izveidojusies ar Brēmenes Universitāti (Vācija), Helsinku Universitāti (Somija).

Katedras darbinieki

Ģederts Ieviņšprofesors, vadošais pētnieks, katedras vadītājs
Uldis Kondratovičsasociētais profesors, vadošais pētnieks
Māra Vikmanevadošais pētnieks
Jevgenija Ņečajevadocents
Vita Allepētnieks
Zaiga Landorfa-Svalbevecākais dabaszinātņu laborants
Una Andersone-Ozolavecākais dabaszinātņu laborants
Elva Girgžde

vecākais dabaszinātņu laborants