Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Botānikas muzejs :: Herbārijs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.07.2015

Adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga LV – 1010. 
Muzeja vadītāja: Irēna Berga;
Tālrunis: 67034877, 67033892,
E-pasts: berga@lanet.lv

Apmeklētāju grupas vai individuālos apmeklētājus pieņem jebkurā darba dienā, iepriekš piesakoties pa tālruni 7034877 (Botānikas un ekoloģijas katedra, Kronvalda bulvārī 4) un 7033882 (Botānikas muzejs, Herbārijs).

LU Botānikas muzejā iespējams:

  • Apskatīt kā tiek glabātas herbārija kolekcijas un apskatīt senus priekšmetus, kas izmantoti augu herbarizēšanai.
  • Iegūt informāciju par Latvijas botāniķiem, apskatīt materiālus, kas saistīti ar viņu dzīvi un darbību.
  • Iegūt datus par Latvijas teritorijā augošiem augiem zinātniskajiem pētījumiem.
  • Iepazīties ar vēsturiskām botāniska satura grāmatām.

LU Herbārijs kā muzeja krājums iekļauts LU ZTVM no 1991.gada. Herbārija krājums sākts veidot jau 20.gs. 20-30. gados. Tajā saplūdušas gan 19.gs. dabaspētnieku vāktās, gan 20 gs. LU Botānikas katedras mācību spēku un studentu vāktās herbārija kolekcijas. Tās izmantojamas mācību un zinātniskiem mērķiem. Nozīmīgākās ir Baltijas augu herbārijs, Latvijas augu herbārijs, Vispārīgais ziedaugu herbārijs, P.Lakševica herbārijs, J.Ilstera herbārijs, N.Maltas sūnu kolekcija. Botānikas muzeja krājumā ir arī grāmatas, vēsturiski materiāli un priekšmeti, kas saistīti ar botānikas vēsturi Latvijā.

Muzeja pamatuzdevums ir nodrošināt botāniķu, sistemātiķu un studentu zinātnisko un mācību darbu, interesentus iepazīstināt ar botānikas vēsturi, saglabāt nozīmīgās senās kolekcijas un papildināt tās ar jauniem materiāliem. Muzeja darbinieki veido tematiskus stendus par ievērojamiem Latvijas botāniķiem, uzstājas ar tematiskām lekcijām, vada ekskursijas.